Connecterra heeft een overeenkomst gesloten met Lely omtrent het delen van data. Het beschikbaar maken van de gegevens van Lely’s T4C (Time for Cows) naar het Ida-platform van Connecterra heeft als doel om data in de zuivelketen en op het individuele bedrijf meer met elkaar te koppelen.

Met de overeenkomst gaan beide bedrijven onderzoeken hoe de waarde en toepassingen van de beschikbare gegevens op de boerderij vergroot kan worden door middel van informatie uit T4C te delen met het Ida-platform.

Het melkveebedrijf optimaliseren

De melkveehouder helpen het bedrijf productiever en duurzamer te maken middels innovatie technologie zijn voor zowel Lely als Connecterra belangrijke missies. De overeenkomst voor het delen van gegevens tussen Lely, een wereldleider in robotica en databeheer voor de melkveehouderij, en agtech bedrijf Connecterra, maakt dit dan ook een ​​logische beslissing. De overeenkomst is van toepassing op klanten van Lely in Europa. Omdat de boer eigenaar blijft van de gegevens, wordt de informatie tussen T4C en Ida (eenrichting) alleen gedeeld als de boer toestaat dat de integratie actief wordt binnen T4C.

Nieuwe datasets

Yasir Khokhar, CEO van Connecterra legt uit: “Ida heeft al de koppeling met verschillende managementprogramma’s die een boer heeft. De Lely-integratie is real-time en sneller en brengt een nieuwe, unieke set van data uit de melkrobot naar ons Ida-platform. Wij geloven dat deze integratie boeren verder in staat zal stellen de gegenereerde inzichten van deze samenwerking te gebruiken. ”

Timo Joosten, hoofd Product Management Customer Solutions bij Lely vult aan: “Er komen steeds meer gegevens beschikbaar op de boerderij. Niet alleen van onze robots, maar ook gegevens van andere partijen zoals diervoederleveranciers, dierenartsen, weervoorspellers, genetica bedrijven, enzovoort. Ons doel is om deze gegevens beter te gebruiken en, met hun toestemming, om boeren te helpen bij hun dagelijkse complexe besluitvormingsproces. De samenwerking met Connecterra is hierin een belangrijke stap”.

EINDE PERSBERICHT

——————————————————————————————————————————————

Over Connecterra

De missie van Connecterra is om een ​​kunstmatige intelligentie (AI) te trainen om te leren een bedrijf helpen te managen. Een AI die boeren, met verschillende bedrijfsgroottes en in alle regio’s van de wereld, in staat stelt de productiviteit op hun bedrijf te vergroten, zonder hierbij de impact op het milieu te vergroten. In 2017 lanceerde Connecterra Ida, de eerste digitale assistent voor de melkveehouder, op basis van sensortechnologie, cloud software en machine learning. Ida registreert gegevens rondom het gedrag van koeien en verbindt deze data met verschillende gegevensbronnen om nauwkeurige en bruikbare inzichten over vruchtbaarheid en gezondheid terug te geven aan de boer. Ida bedient zowel de boer als de toeleveranciers en afnemers binnen de zuivelketen. Connecterra is gevestigd in Amsterdam en is actief in 16 landen.

Over Lely

Lely, opgericht in 1948, is volledig gericht op het creëren van een duurzame, winstgevende en plezierige toekomst in de landbouw. Het bedrijf ontwikkelt premium robotica en datasystemen die het dierenwelzijn, de flexibiliteit en de productie op het melkveebedrijf verhogen. Al meer dan 25 jaar is Lely toonaangevend in de verkoop en service van geautomatiseerde melksystemen aan generaties melkveehouders over de hele wereld. Elke dag inspireert Lely haar medewerkers om klanten innovatieve oplossingen te bieden en een betrouwbare partner te zijn voor langdurig advies en ondersteuning. Lely heeft het hoofdkantoor in Nederland en een wereldwijd netwerk van toegewijde Lely Center-locaties voor verkoop en ondersteuning op maat. Hiermee is de Lely Group actief in meer dan 40 landen en heeft rond de 1.600 medewerkers.

Contactpersonen voor de pers:

Emmy Koeleman
Global Market Communications Manager at Connecterra
Email: emmyk@connecterra.io
Mobiel: +31 (0)6 100 62 663

Sergio Ooijens
Head of Marketing & Communications Lely
Email:
sooijens@lely.com
Mobiel:  +31 (0)6 242 43 237

Door de inzet van nieuwe sensortechnologie kunnen boeren meer grip krijgen op het bedrijfsresultaat en de productiekosten van melk. Dit kan al gauw twee cent per kilogram opleveren.

De melkveehouderij staat onder druk van consumenten die aanvullende eisen stellen rondom diergezondheid en welzijn. Daarnaast heeft de sector te maken met de steeds strenger wordende milieuwetgeving en de hogere productiekosten voor een liter melk. Hoe verder te boeren als uitbreiding niet mogelijk is? En welke middelen kunnen de veehouder helpen om het werk makkelijker, leuker en winstgevender te maken met de huidige koppel koeien? Het antwoord ligt deels in het automatiseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, diermanagement en bedrijfsgegevens met behulp van nieuwe technologieën, robotisering en slim gebruik van data.

Van meten naar voorspellen

De afgelopen jaren zien we een sterke groei van nieuwe technologische oplossingen voor melkveebedrijven. Naast de welbekende melkrobot maken steeds meer veehouders gebruik van onder andere zelfrijdende voerrobots en bepaalde type sensoren die activiteit en gedrag van de koe kunnen meten. De melkveesector is hiermee ook een van de sectoren binnen landbouw die al redelijk gewend is aan het gebruik van technologie en dit dus al deels toepast voor het automatiseren van repetitieve, arbeidsintensieve taken zoals melken en voer aanschuiven. Tot de dag van vandaag heeft dit al voor een significante verbetering geleid voor een groot deel van de bedrijven. De volgende stap is om technologie in te zetten om hogere opbrengsten en arbeidsefficiëntie samen te laten gaan met verduurzaming en meer aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid. Hierbij gaat het niet alleen om het verzamelen van gegevens en automatiseren, maar ligt er meer nadruk op het koppelen van verschillende databronnen op het erf en het geven van inzichten en adviezen die een voorspellend karakter hebben.

Unieke koppeling van gedrag en dierdata

Voorspellende inzichten en adviezen over de gezondheid, vruchtbaarheid en afkalfmoment van de koeien is waar nog winst kan worden behaald, ook op bedrijven die het al goed doen. Hier komt kunstmatige intelligentie en machine learning om de hoek kijken. Dit is zeker geen toekomstmuziek, want dit wordt inmiddels al met succes ingezet op melkveebedrijven die Ida gebruiken. Ida is een digitale, intelligente assistent voor melkveehouders en ontwikkeld door het Nederlandse agtech-bedrijf Connecterra. Het systeem helpt de boer efficiënter te werken en zijn bedrijf te verbeteren. Om dit te kunnen doen, maakt Ida gebruik van hardware (sensoren die worden bevestigd om de nek van een koe en verschillende type gedrag meet), koppeling met bestaande bedrijfs- en koegegevens en eventuele andere databronnen zoals weerdata, gegevens uit de melkrobot en fokkerijgegevens. Ida maakt vervolgens gebruik van kunstmatige intelligentie-modellen om de gedragsdata uit de sensoren te koppelen en verwerken met de andere gegevens. Vervolgens stuurt Ida de veehouder waardevolle, accurate inzichten in de Ida-app. Daarnaast kan Ida aanpassingen in het bedrijfsmanagement, voer of strooisel meten over een bepaalde periode.

Vaarzen sneller aan de melk

De praktijk heeft aangetoond dat door het gebruik van Ida het bedrijf 20-30% efficiënter wordt. Met een huidige melkprijs van iets meer dan € 35 per 100 kilogram, maar hogere kosten per kilogram melk, kan een hogere efficiëntie de schade beperken of geheel opvangen. Het rekenmodel dat is ontwikkeld op basis van Ida-bedrijven die 2 jaar gevolgd zijn geeft een goed beeld van de besparingen. Hieruit blijkt dat een gemiddeld bedrijf met 100 melkkoeien, met een jaarlijkse melkproductie van 9.000 liter en een melkprijs van 35 eurocent, al gauw een jaarlijkse besparing kan realiseren van > € 15.000 op gezondheid en > € 8.000 door het optimaliseren van de afkalfleeftijd van de vaarzen. Als vaarzen eerder drachtig worden, zijn ze sneller aan de melk en kunnen de opfokkosten naar beneden.

Koe #487 gaat over twee dagen ziek worden

De verbetering in efficiëntie komt echter grotendeels doordat de technologie dierziektes eerder kan opsporen, tot wel 2 dagen eerder dan een veehouder een gezondheidsprobleem zelf opmerkt. Ida geeft de boer een melding dat een koe een mogelijk gezondheidsprobleem heeft. De veehouder kan aangeven in de app om welke aandoening het gaat (als dit bekend is) of de diagnose tool starten. Hierdoor kan eerder worden overgegaan op preventieve maatregelen en is vaak de komst van een veearts niet nodig. Uit de praktijk blijkt dat dit de veeartskosten met 20-25% verlaagt. Door snelle detectie kost een kreupele koe bijvoorbeeld niet € 400, maar € 200. Daarnaast heeft een wetenschappelijke studie, uitgevoerd door Connecterra in samenwerking met Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein, laten zien Ida de behandeldagen van zieke koeien aanzienlijk kan verlagen. Hierdoor kan het totale antibioticagebruik tot wel 50% worden gereduceerd.

Halve cent investering per koe

Ida kost de boer een halve eurocent per kilogram melk maar levert hem 2 eurocent per kilogram melk op. Dit zorgt voor een toekomstbestendig bedrijf. En Ida gaat verder dan alleen het boerenerf. Door data te koppelen van verschillende aspecten op het erf, de toeleveranciers van bijvoorbeeld krachtvoer, diergeneesmiddelen, hygiëneproducten én de afnemers: de zuivelverwerkers, kan de gehele keten verbeterd worden. Maar een gezonde keten begint uiteindelijk op het boerenerf, met gezonde koeien en een gezond bedrijfsresultaat. Dit is een absolute voorwaarde voor verdere optimalisatie van de melkveestapel en het voortbestaan van de sector. Innovatie en leiderschap kunnen de stikstofimpasse doorbreken werd onlangs genoemd door de CEO van een zuivelverwerkingsbedrijf. Innovatie komt in allerlei vormen. Het gebruik van data en innovatieve tools zoals kunstmatige intelligentie zoals IDA is pure innovatie, maar dan wel een dat zich al heeft bewezen in de praktijk.

Door Emmy Koeleman, Global Market Communications Manager bij Connecterra

Niet alle koeien laten na het afkalven opnieuw tochtigheid zien binnen de verwachte 36 dagen. Met de nieuwe functie, veehouders die Ida gebruiken krijgen daarom vanaf nu een notificatie van deze zogenoemde niet-cyclische koeien. 

Naast diergezondheid, is vruchtbaarheid één van de belangrijkste aspecten die de productiviteit en rendabiliteit van een melkveebedrijf beïnvloeden. Voor een efficient en productiviteit bedrijf is het daarom belangrijk dat de koeien één keer per jaar afkalven. 

Wanneer een vaars of koe een normale cyclus heeft en springgedrag of ander typisch tochtgedrag vertoont kun je er vanuit gaan dat deze koeien cyclisch zijn. Dit betekent dat de eerste tocht na het afkalven na ongeveer 36 dagen of eerder te zien moet zijn. Het kan ook wat langer duren. Dit kan verschillende redenen hebben. Om deze koeien goed in beeld te blijven houden, toont Ida deze koeien via een notificatie in de app.

De notificatie wordt aangemaakt wanneer een koe tocht laat zien vanaf 40 dagen na het afkalven. Met deze nieuwe functie in de app helpt Ida de veehouder om actief actie te ondernemen om deze niet-cyclische koeien snel weer op de rit te krijgen waardoor de impact op het afkalfpatroon en het algehele bedrijfsresultaat geminimaliseerd wordt. 

Nog geen Ida-gebruiker? Vraag een gratis demo aan.

 

In een artikel op de website van Capterra wordt Ida genoemd als een van de Smart Farming oplossingen om de bedrijfsvoering te optimaliseren en verder te verduurzamen.

Boeren staan voor een uitdagend scenario. De landbouw en veeteelt moeten verduurzamen of verdwijnen. Kosten voor personeel, brandstof en grondstoffen stijgen, terwijl de vraag naar meer en kwalitatief hoogwaardig voedsel in combinatie met een minimale milieubelasting toeneemt. Dit vraagt om een slimme aanpak. Met Smart Farming en precisielandbouw zouden boerenbedrijven hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en verder kunnen verduurzamen.

Wat is nodig voor Smart Farming?

 • Plaatsbepalingstechnologie (GPS)
 • GEO-statistiek
 • Internet (5G)
 • Internet of the Things (IoT)
 • Robotisering
 • Kunstmatige Intelligentie (AI)
 • Smartphone, desktop of tablet
 • Autonome voertuigen
 • Sensoren en drones
 • Bedrijfsmanagementsystemen.

  Capterra benoemt in het artikel ook Ida, de kunstmatige intelligentie die de melkveehouder helpt om een beter bedrijf te runnen.

  IDA is een digitale assistent voor melkveehouders en ontwikkeld door het Nederlandse agtech-bedrijf Connecterra. Ida maakt gebruikt van een neksensor die het gedrag van de koe meet en koppelt deze data met bestaande gegevens uit o.a. het bedrijfsmanagementprogramma. Met behulp van kunstmatige intelligentie en feedback van de veehouder wordt de data vervolgens omgezet in waardevolle en nauwkeurige adviezen rondom tocht, gezondheid, afkalven en bedrijfsprocessen. Deze worden getoond in een gebruiksvriendelijke app op de telefoon.

Het volledige artikel lees je hier.

Hoe verandert AI de agrarische sector? Deze podcast speelt zich af op Texel, op het bedrijf van Niels Rutten, industry specialist bij Connecterra.

In de podcast ‘Cases’, geproduceerd door Deloitte en Dag en Nacht Media, gaat presentator Vivianne Bendermacher op zoek naar de toepassingen van artificial intelligence (AI). Omdat ze ook gefascineerd is door het boerenleven, reisde ze af naar het kantoor van Connecterra en sprak ze met Niels Molenaar, customer success manager. “Door middel van AI kunnen we het gedrag van de koe vertalen naar inzichten / adviezen voor de boer. Hierdoor kan hij sneller ingrijpen en het management op het bedrijf verbeteren. Naast de koe, leren we ook de veehouder kennen. Daarom vragen we de veehouder om ook feedback geven op de adviezen. Hierdoor wordt het systeem steeds slimmer”, legt Molenaar uit.

Daarna reisde Vivianne naar Texel, naar het melkveebedrijf van Niels Rutten, industry expert bij Connecterra, om te zien hoe AI het leven van koe Bertha 65 verandert en wat hij als veehouder met AI heeft. “Je zoekt naar manieren om het leven als melkveehouder makkelijker te maken. Je kan niet altijd alle koeien in de gaten houden. Daar kan AI bij helpen”, aldus Rutten.

De gehele podcast is hieronder te beluisteren.

Connecterra en Bles Dairies hebben een samenwerkingsverband getekend voor de verdere opschaling van het kunstmatige intelligentie platform Ida op melkveebedrijven in Europa.  

De basis van de nieuwe samenwerking tussen Bles Dairies en Connecterra omvat de verkoop van Ida aan de klanten van Semex Holland in Nederland, België en Denemarken. Semex Holland, eigendom van Bles Dairies, heeft met deze tak van het bedrijf de exclusieve distributie op de genetica van het Canadese bedrijf Semex voor een aantal landen in Europa.

Ida: snel, accuraat en relevant
Ida is ontwikkeld door het technologiebedrijf Connecterra en is een slimme, waardevolle assistent voor de boer. Door gericht inzichten te geven rondom gezondheid en vruchtbaarheid helpt Ida om betere en snellere beslissingen te nemen. Hierdoor kan de melkveehouder het bedrijf efficiënter en productiever maken. Ida is een zelflerend model dat door het gebruik van kunstmatige intelligentie en feedback van de veehouder constant verbeterd en hiermee een op maat gemaakt systeem wordt voor elke unieke koppel koeien. Ida is snel, accuraat en relevant.

Draagt bij aan een duurzame veehouderij
Connecterra verkoopt Ida direct aan boeren maar maakt ook gebruik van partners en distributeurs. Partners van Connecterra krijgen hiermee – met toestemming van de melkveehouder – waardevolle inzichten in de data van klanten. Dit helpt de adviseurs om de melkveehouders nog beter te adviseren op fokkerij en gezondheid.

“We zijn erg blij dat we een samenwerking met Bles Dairies aangaan en hiermee meer melkveebedrijven in Europa kennis kunnen laten maken met de voordelen van Ida. Daarnaast staat Bles Dairies bekent om haar uitgebreide netwerk heeft en betrouwbaarheid op het gebied van genetica en advisering rondom fokkerij. We kunnen elkaar dus versterken om de bedrijfsvoering van melkveehouders efficiënter en duurzamer te maken”, aldus Jan Jaap Kuipers, Sales Manager EMEA bij Connecterra.  

Henk Bles, CEO bij Bles Dairies vult aan: “Bij Bles Dairies vinden we dat het toepassen van nieuwe technologieën bijdraagt aan een duurzame veehouderij. Ida ontzorgt de veehouder en verbeterd welzijn, gezondheid en vruchtbaarheid van de koeienWij willen graag onze klanten van Semex Holland kennis laten maken met deze nieuwste technologie op gebied van kunstmatige intelligentie”.  

-Einde persbericht-

Over Connecterra 
Connecterra is in 2015 opgericht door Yasir Khokhar en Saad Ansari. Het agtech-bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam. De missie en visie van Connecterra is om kunstmatige intelligentie te gebruiken om de landbouw efficiënter, productiever en duurzamer te maken voor de volgende generaties. Het eerste product wat ontwikkeld is volgens deze visie is IDA: een slimme, digitale assistent dat de melkveehouder waardevolle inzichten geeft op het gebied van gezondheid en vruchtbaarheid. Connecterra is inmiddels met Ida actief in 16 landen.

Over Bles Dairies 
Met 30 jaar ervaring en klanten in meer dan 35 landen is Bles Dairies is een ware internationale speler in de melkveehouderij. Bles Dairies is gevestigd in Leeuwarden en heeft lokale kantoren in Kenia, Rusland en Hong Kong. De activiteiten van Bles Dairies omvatten de advisering en training rondom alle schakels in de zuivelketen, farm management, verkoop en export van melkvee en de verkoop van rundveegenetica (via Semex Holland).

Voor meer informatie: 
Emmy Koeleman
Global Market Communications Manager @Connecterra
Email: emmyk@connecterra.io
Tel: 06 – 100 62 663.

De winst die bij het jongvee te halen door tocht beter te zien en eerder te insemineren is wat melkveehouder Jalvingh overtuigde om met sensoren te werken. “Ik heb een grote informatiebehoefte en mijn interesses liggen bij fokkerij en techniek. Met Ida krijg ik de boel mooi in beeld. En het interactieve van het systeem vind ik mooi”.

We ontmoeten Jan-Roelof Jalvingh in de stal, bij het jongvee. Hij is bezig met zijn telefoon, met Ida. Sinds eind juni van dit jaar hebben alle koeien op het bedrijf Hookwood Melkvee, dat wordt gerund door Jalvingh en zijn vrouw in het Drentse Ruinerwold, de Ida-sensoren omgehangen gekregen. Begin juli kreeg de veehouder de Ida-app, waarna de inzichten over tochtdetectie en gezondheid op zijn telefoon zichtbaar werden. Nu kan hij niet meer zonder.

Ida helpt melkveehouder Jalvingh met de vaarzen
Fotos: Liesbeth Wenniger.

Vertrouwen in het systeem

Het bedrijf van Jalvingh melkt op het moment 54 koeien. Met het jongvee en de droge koeien erbij gerekend lopen er totaal 84 dieren met een sensor. “Als je het doet, moet je het ook goed doen en alle koeien een sensor geven”, stelt hij. Jalvingh is actief in verschillende studiegroepen en commissies en weet wat er speelt in de melkveesector en voedselketen. “Ik heb al een aantal jaren het idee om sensoren op het bedrijf te gebruiken. Ik heb verschillende opties onderzocht en Ida sprak me aan om meerdere redenen. Ten eerste de abonnementsvorm waardoor ik alleen per koe betaal en niet de hardware hoef aan te schaffen. Daarnaast spreekt de technologie me aan. Ida is een zelflerend model dat ook veel feedback van de veehouder vraagt. Dit vind ik mooi. En in mijn netwerk ken ik meerdere partijen die met deze sensoren aan de slag zijn, zoals Hoogland en Bles Dairies. Dan gaf me vertrouwen dat het wel iets moest zijn. Ook vind ik het bedrijf achter Ida een interessant bedrijf. Ze komen uit de technologie en ik denk dat veel innovatie uit dit soort nieuwe bedrijven komt”, legt Jalvingh uit.

PROFIEL
Naam: Jan-Roelof Jalvingh (51)

Melkkoeien: 60
Jongvee: 45
Land: 28 hectare, waarvan 23 hectare grasland en 5 hectare voedermais
Bedrijfsdoel: Jongvee eerder aan de melk. Betere grip op aantal stuks jongvee ten opzichte van melkgevende koeien.

Ida helpt melkveehouder Jalvingh met de vaarzen

De pinken eerder aan de melk

Jalvingh wilde meer grip op tochtdetectie bij de koeien en dan voornamelijk bij het jongvee. Jalvingh heeft op het moment aardig wat stuks jongvee op het bedrijf. Jalvingh: “Eigenlijk wat te veel in combinatie met het aantal melkkoeien. En kort gezegd, zolang ik deze groep niet aan de melk heb kosten ze me alleen maar geld door het voer en andere opstartkosten. En als het aan de minister ligt valt jongvee ouder als 2 jaar dat nog niet aan de melk straks in een hogere categorie wat betreft fosfaatrechten. Dat betekent dat ik dan minder melkkoeien kan houden”. Volgens Jalvingh is het vaak lastig om tochtigheid te waarnemen bij jongvee. De dieren zijn vaak nog actief en springerig. Het ene moment zie je springgedrag dat als tocht kan worden gezien, het volgende moment vraag je je af welke pink het ook alweer was. “Doorgaans kijk je naar het gewicht van de pinken. Als dit voldoende is begin je met insemineren. Dat deed ik dan als ze rond de 15 maanden oud waren. Uiteindelijk kwam het er in de praktijk op neer dat je het eerste rietje er tussen de 15-18 maanden in stopt. Ida heeft deze pinken al veel eerder in beeld. En door de meldingen begin ik nu al zelfs op 12 maanden als ze voldoende ontwikkeld zijn. Dan ben je dus 3 maanden eerder met insemineren en kan ik de eerste afkalfleeftijd terugbrengen van 26 maanden naar 22-23 maanden. Dit betekent dat ik de vaarzen eerder aan de melk kan krijgen, waardoor ze me geld gaan opleveren. Tevens geeft  een verlaging van 4 maanden in afkalfleeftijd, 9 kg fosfaatruimte die voor koeien kan worden benut. Ik ben dus ook erg benieuwd als de veearts binnenkort voor de drachtcontrole”, aldus de veehouder.

Ida helpt melkveehouder Jalvingh met de vaarzen

“Ida heeft de pinken al veel eerder in beeld. En door de meldingen begin ik nu al zelfs met insemineren op 12 maanden als ze voldoende ontwikkeld zijn”


Ook grip op gezondheid

Na slechts een paar maanden Ida gebruik heeft Jalvingh zijn melkveestapel en het jongvee nu al beter in beeld zo zegt hij. “Ik bespreek het gebruik van Ida ook met de adviseurs die op mijn bedrijf komen. Dit geeft voer voor discussie over hoe je dingen beter kan aanpakken en optimaliseren. Daarnaast komt het gebruik van nieuwe technieken ook terug in de studiegroepen waaraan ik deel neem. Ik ben erg actief op sociale media en deel mijn ervaringen graag. Het gebruik van nieuwe technieken zie ik echt als een handige hulp voor de bedrijfsvoering. Maar het werken met koeien blijft uiteraard wel mensenwerk. Naast dat Ida constant leert, leer je als veehouder ook om de inzichten te interpreteren. En het geven van feedback hierin is essentieel. Daarnaast kan ik ook altijd een berichtje sturen via de app als ik een vraag heb. Dat is een mooie extra service”, zegt Jalvingh. Alhoewel de melkveehouder in eerste instantie meer grip op de tochtigheid van het jongvee wilde krijgen, ziet hij ook veel waarde in de gezondheidsmeldingen die Ida geeft. “Om gezondheidsproblemen op te sporen heb ik gekozen om alle dieren een sensor te geven. Dan mis je niks. Ik heb al een aantal meldingen van Ida gehad en een paar dieren al vroegtijdig kunnen behandelen zodat ze weer snel aan het voer waren, zonder dat ik de veearts heb moeten bellen”.

Een melkrobot is nog wel een droom

Dat Jalvingh geïnteresseerd is in techniek is duidelijk, maar het bedrijf staat niet vol met technische snufjes. Hij heeft bewust gekozen om eerst met Ida aan de slag te gaan. “Ik ben redelijk vaak weg door mijn nevenactiviteiten en ga ook op vakantie. Het is prettig dat ik door Ida inzicht blijf houden op de koeien”, zegt Jalvingh. De informatiebehoefte van de melkveehouder is groot en tijdens het bezoek aan zijn bedrijf is hij niet weg te slaan van de Ida app. “Elke boer wil een makkelijke koe, die veel melk geeft, vlot drachtig wordt en geen problemen geeft. Daar kan nog veel in verbeterd worden en data is daarin essentieel. Er is bijvoorbeeld nog veel winst te behalen in het optimaliseren van de ruwvoeropname en het beter inzichtelijk hebben hoeveel een koe vreet per dag”. Nieuwe technieken in de fokkerij is Jalvingh ook voorstander van. Hij laat standaard een genomics test doen bij alle kalfjes, zodat hij weet wat de fokwaarde van de dieren is. Fokkerij is dan ook een echte hobby van hem. Wat er nog op het verlanglijstje staat? “Een melkrobot. Dat is ook echt iets voor mij”.

Ida helpt melkveehouder Jalvingh met de vaarzen

Door de levensduur van koeien te verlengen, kunnen melkveehouders winst boeken, in bedrijfseconomisch opzicht, maar ook vanuit de gedachte om methaanuitstoot de verminderen. Duurzaamheid en economie gaan hierbij hand in hand.

In de afgelopen decennia zijn melkkoeien geselecteerd en uitgegroeid tot topatleten, die grote hoeveelheden melk per jaar produceren. In de praktijk maken boeren gebruik van deze hoogproductieve koeien, vooral om het totale productievolume in de eerste 3 lactaties omhoog te brengen. Tegelijkertijd tonen verschillende onderzoeken aan dat oudere koeien ook nog steeds veel melk produceren. “Gegevens van Ida, het kunstmatige intelligentieplatform ontwikkeld door Connecterra, laat zien dat de melkproductie geleidelijk toeneemt met de leeftijd, waarbij lactatienummer 4 zelfs beter is dan lactatie nummer 3 (Tabel 1), alhoewel de aantal koeien in de oudere groepen afneemt. In de praktijk zien we dat 76% van de totale melkproductie van het bedrijf van koeien komt uit de eerste, tweede and derde lactatie, tevens ook de groepen met de meeste dieren (Tabel 2)”, legt Jorge Sáez Gómez, Director of Data Science bij Connecterra uit. 

Tabel 1 – Verhoging melkproductie tussen lactatie 1 en 9 (gebaseerd op  data van een selectie van Nederlandse melkveebedrijven tussen 2014-2019). 

Lactatie  305-dagen melkproductie (kg) Aantal koeien in de lactatiegroep
1 8054,7 6080
2 9303,6 4721
3 9719,0 3436
4 9848,1 2070
5 9489,2 1128
6 9169,3 517
7 8774,3 242
8 8578,4 110
9 9025,6 37


Tabel 2
– De bulk van de melkopbrengst van een bedrijf komt doorgaans van koeien in de eerste 3 lactaties (gebaseerd op  data van een selectie van Nederlandse melkveebedrijven tussen 2014-2019).    

Lactatie % van totale melkproductie bedrijf 
1 29,83
2 26,50
3 20,89
4 11,80
5 6,35
6 2,84

Winst door het langer houden van de koeien

Een groeiend aantal onderzoeken bevestigt dat het nuttig kan zijn om de koeien langer op het bedrijf te houden. In 2012 bestudeerde een groep Oostenrijkse onderzoekers de invloed van levensduur op biologische melkveebedrijven op het bedrijfsresultaat. Productie en vruchtbaarheidsgegevens van 44,976 Oostenrijkse biologische Simmental melkkoeien werden geanalyseerd met behulp van een bio-economisch model. Een bedrijfsscenario en verschillende marktsituaties werden meegnomen in het model. De onderzoekers toonden aan dat de totale kosten daalden met toenemende levensduur, als gevolg van dalende vervangingskosten. De jaarwinst werd aanzienlijk beïnvloed door melkopbrengst en levensduur. Ze ontdekten dat  dieren met een korte levensduur aanzienlijk hogere jaarlijkse melkopbrengsten nodig hadden dan dieren die langer aan werden gehouden om een gelijke jaarlijkse winst te behalen. Het onderzoek toonde aan dat een langere levensduur de winstgevendheid van het bedrijf niet hoeft te beïnvloeden. Winst zit ook in minder krachtvoer aankopen, een verminderde afhankelijkheid van externen en minder effect van marktschommelingen. 

Langere levensduur, minder methaan 

Behalve winstgevender, wordt een langere levensduur ook gezien als een van de methodes om dierenwelzijn en duurzaamheid van de sector te vergroten, volgens onderzoek van Wageningen Universiteit. En dit is belangrijk omdat de wereldwijde zuivelsector in toenemende mate op zoek is naar hulpmiddelen en manieren om duurzamer te worden (vaak uitgedrukt in het verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen (BKG) uit de landbouw). Recent Zwitserse en Duits onderzoek keek specifiek naar de relatie tussen de leeftijd van de koeien en de totale methaanproductie. In de studie werd een vereenvoudigde BKG-balans berekend voor elk dier op basis van de melk geproduceerd op het moment van het experiment en het melkvolume voor de gehele levensduur. Voor de levenslange productie werden ook de emissies meegenomen die vrijkomen bij het opfokken van de stierkalfjes. De onderzoekers toonden aan dat het verlengen van de levensduur van melkkoeien een haalbare manier is om de klimaatimpact te verminderen en de winstgevendheid van zuivelproductie te verbeteren. En het verlengen van de levensduur, als onderdeel van het behalen van duurzaamheidsdoelen, is al in sommige projecten opgenomen. Het Nederlandse project ‘Duurzame Zuivelketen’ heeft opgenomen dat de gemiddelde levensduur van koeien met 6 maanden omhoog moet (IDF Dairy Sustainability Outlook 2019).

Het IPPC en WRI rapport

Onderzoeken en projecten naar de relatie van duurzaamheid, levensduur en bedrijfseconomie zijn van cruciaal belang, omdat duurzaamheid, klimaatverandering en de impact van de landbouw op het klimaat hoog op de agenda staan, weerspiegeld in het recente IPPC rapport, uitgebracht op 8 augustus. Het rapport behandelt de manieren waarop landbouw, bosbouw en landgebruik bijdragen aan klimaatverandering, de manier waarop klimaatverandering deze activiteiten beïnvloedt, en wat we hieraan kunnen doen. 

Bovendien wordt in het recente WRI rapport benadrukt dat het verbeteren van zeer inefficiënte systemen ervoor zorgt dat de uitstoot per kilogram vlees of melk in het begin zeer sterk daalt naarmate de output per dier toeneemt (Figuur 1). En de sector heeft al successen laten zien. Uit eerdere analyses van de FAO en het GDP bleek dat (emissies per eenheid product) met 11% is teruggebracht van 2,8 naar 2,5 kg CO2-equivalenten per kg geproduceerd product. Een hogere efficiënte koe kan worden bereikt wanneer de levensduur van de koe toeneemt of door de koeien te selecteren die een hogere dan normale voerefficiëntie hebben (een functie binnen IDA die we Cow Ranking noemen).

Figuur 1 – Een efficiëntere melkproductie vermindert de uitstoot van CO2 per kg melk. 

 

Bruikbare inzichten zijn cruciaal

Een boer kan een aantal dingen doen. Zelfs sommige rundveeverbeteringsbedrijven hebben fokwaarden toegevoegd voor een lange levensduur, dus boeren kunnen specifiek voor deze eigenschap selecteren. Maar om de levensduur te verlengen en dus te werken aan duurzaamheid, moet de boer eerst weten waar hij staat. Met andere woorden, wat is de reden dat koeien momenteel worden vervangen, en is dit bijvoorbeeld anders dan de jaren ervoor? De beslissing om koeien langer op de boerderij te houden valt samen met, onder andere, meer aandacht voor diergezondheid en vruchtbaarheid.

Sáez Gómez: “Bij Connecterra ondersteunen we boeren om een ​​productievere, duurzamere en winstgevender bedrijf te runnen. Kijken naar de levensduur van de koe maakt daar deel van uit. Tegelijkertijd betekent een langere levensduur van de koe dat de gezondheid, de vruchtbaarheid en het welzijn van de koe hoog moeten blijven en constante aandacht en monitoring nodig hebben. Alleen dan kunnen de verwachte melkvolumes worden bereikt en kan de winstgevendheid van de boerderij gegarandeerd blijven. Oudere koeien hebben misschien wat extra zorg en aandacht nodig om tochtig te worden en succesvol geïnsemineerd te worden. Door Ida te gebruiken, heeft de boer een extra set ogen voor tochtdetectie en kan hij sneller reageren op eerste symptomen van een mogelijke ziekte of aandoening. Dit kan op zijn beurt leiden tot het besparen van geld doordat koeien sneller worden geïnsemineerd en minder vaak de veearts op het bedrijf hoeft te komen omdat er minder vaak klinische ziektebeelden zijn”. 

Verdere optimalisatie van de melkveestapel

In conclusie kunnen we stellen dat duurzaamheid belangrijker wordt voor melkveehouders, de totale zuivelketen en de gehele veehouderij. Concrete acties om de duurzaamheid te vergroten is daarom van cruciaal belang. “De boer kan dit alleen doen door een hoge gezondheidsstatus van de koppel koeien te handhaven. Gezonde koeien zijn een voorwaarde voor verdere optimalisatie van de melkveestapel, het verhogen van de levensduur van de koe, het duurzamer worden van het bedrijf en het waarborgen van een goede imago van een verantwoordelijke melkveehouder ”, concludeert Sáez Gómez.

Door Emmy Koeleman, Global Market Communications Manager bij Connecterra.

De broers Dirk en Johan van der Linden melken 200 stuks melkvee in het zuiden van Nederland. Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van Ida, slimme sensoren die het gedrag van de koeien meet en de boer inzichten geeft in onder andere gezondheid en tochtdetectie. 

De sensoren van Ida zijn ontwikkeld door het Nederlandse agtechbedrijf Connecterra en kunnen verschillende soorten van koegedrag detecteren. Denk aan eten, herkauwen, lopen, liggen en staan. “Herkauwen is het eerste dat minder wordt of stopt wanneer een koe ziek is, en hoe eerder je dit kan opmerken, hoe beter het is”, zegt Johan van der Linden. De sensoren geven de boer inzichten en waarschuwen de boer in dit geval dat een koe een abnormale herkauwactiviteit heeft. De inzichten van Ida zijn nauwkeurig, snel en relevant en dit helpt de boer om snel te handelen, ver voordat klinische symptomen van de ziekte zich manifesteren en met het humane oog te zien zijn. Op deze manier kunnen diergezondheids-, welzijns- en financiële problemen worden voorkomen. De gebroeders Van der Linden zijn onder de indruk van de snelheid waarmee de sensoren afwijkingen van zijn koppel koeien kunnen oppikken, zelfs in een stadium waarin de koeien nog perfect gezond lijken. “Omdat Ida een zelflerend systeem is, vereist het ook feedback van ons. Wanneer Ida een ongewoon gedrag ziet, moeten we de koe verder bekijken en feedback geven aan het systeem wat er mis was en hoe we gehandeld en eventueel behandeld. Door dit te doen, leert het systeem problemen met een nog grotere nauwkeurigheid te detecteren”, legt Johan van der Linden uit.

De afkalfleeftijd verlagen

Ida wordt niet alleen gebruikt voor het bewaken van de gezondheid van de koppel, maar wordt ook gebruikt om de afkalfleeftijd te optimaliseren. De afkalfleeftijd dient tussen de 22-23 maanden te zijn. Sinds de veehouder deel uitmaakt van het OPTIfamer-project en werkt met de inzichten, afkomstig van Ida, is het Van der Linden gelukt om de verwachte afkalfleeftijd in de vaarzen met een maand te verminderen, van 24 tot 23 maanden. Dit is een significante verbetering wat zich direct vertaald in een betere productiviteit en rendement op de boerderij. Ook met betrekking tot tochtdetectie zijn verbeteringen aangebracht. Efficiënte en winstgevende reproductieve prestaties van een melkveestapel vereist een routinematige maar zorgvuldige tochtdetectie, gecombineerd met het juiste moment van inseminatie. Tochtdetectie wordt vaak gedaan door de veehouder of  medewerker, maar sensoren kunnen helpen ervoor te zorgen dat er geen enkele koe wordt gemist. Ida werkt namelijk 24/7. En dit is met name welkom bij Van der Linden, omdat hun vaarzen niet in dezelfde stal zijn gehuisvest als de melkkoeien. Hierdoor kun je niet overal en altijd alle koeien op tocht detecteren. Dit kost behoorlijk wat tijd van de boer. “Omdat we de vaarzen gescheiden van de oudere koeien houden, is het geweldig dat Ida ons helpt aangeven welke dieren tochtig zijn. Dit bespaart ons veel tijd”, zegt Johan van der Linden.

Ida: koppelpatronen ontdekken

“Ida combineert sensor-technologie met machine learning en continue analyse van gegevens in de cloud. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie “, zegt Leonie Gorter, Sales Director bij Connecterra. In de eerste week na de implementatie van de sensoren maakt het Ida-systeem gebruik van de analyse van koebewegingen om koppelpatronen te ontdekken en inzichten te geven wanneer afwijkingen in het gedrag van koeien worden gesignaleerd. Het is een zelflerend systeem, gebaseerd op machine learning en feedback van de melkveehouder. Het systeem leert wat normaal gedrag, afwijkend gedrag en gemiddeld gedrag is. Wanneer het gedrag van de koe verandert, informeert de melkveehouder het systeem als er iets niet klopt en welke koe(ien) betrokken zijn. De boer geeft feedback aan het systeem om welke problemen het ging, zoals kreupelheid, metritis, melkziekte, mastitis of een lebmaagdraaiing. Ida leert wat er op de boerderij gebeurt en het systeem helpt de boer om de efficiëntie van de melkveebedrijf te verhogen”. Ik wil graag meer weten over Ida.

Het OPTIfarmer project

Van der Linden neemt sinds begin vorig jaar deel aan het OPTIfarmer-project, een samenwerking tussen boerenorganisatie ZLTO, agtech-bedrijf Connecterra en software leverancier Agrovision. Het doel van dit innovatieproject is om boeren te adviseren over hoe ze de boerderij verder kunnen optimaliseren, zoals het verkorten van de afkalftijd. Het OPTIfarmer-project is in Q1 van 2018 gestart met zeven boeren. Anderhalf jaar later is er grote vooruitgang geboekt bij de groep deelnemers. Zo ook bij de gebroeders Van der Linden. OPTIfarmer helpt ondernemers om de bedrijfsvoering strak te leggen. Experts helpen veehouders een team samen te stellen waarin de doelen en het bedrijf centraal staan. Samen worden doelstellingen geformuleerd en worden er praktische handvaten (zoals de Ida sensoren) aangereikt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hierin staat het plezier en succes van de ondernemer centraal. Meer informatie over OPTIfarmer. 

Illula Farm is een middelgroot melkveebedrijf in Eldoret, Kenia. Het bedrijf groeide uit van 38 koeien in 2014 tot 58 koeien nu. Het bedrijf heeft momenteel rond de zeven mensen in dienst voor het zuivelgedeelte en nog eens tien mensen voor het tuinbouwgedeelte. Wij namen een kijkje op het bedrijf. 

Zuivel is een strategische pijler in Afrika in het verminderen van armoede. De ontwikkeling van de zuivelsector zorgt voor het bestrijden van ondervoeding en verhoogt het inkomen van kleinschalige boeren. Connecterra en Bles Dairies East Africa hebben daarom de krachten gebundeld en werken samen met Afrikaanse boeren om de zuivelsector verder te helpen ontwikkelen. Dit gebeurt via een proefproject met Connecterra’s product Ida – een sensor platform dat helpt de boer beter te boeren.

Praktische inzichten

Dhr. John Magut is de manager van het Illula Farm. Zijn interesse en enthousiasme om nieuwe technologie op de boerderij toe te passen maakte hem tot een van de Ida pionieren in Kenia. En niet zonder succes. De implementatie van Ida was een echte eye-opener voor hem, omdat hij meteen de slimme manier zag waarop Ida het gedrag van zijn koeien meet. De praktische inzichten die Ida toont op de app aan de boer betekende voor hem een andere manier van het managen, in vergelijking tot het nemen van beslissingen op basis van onderbuikgevoel en ervaring alleen. Tijdens de installatie van Ida was de Magut gefascineerd dat een Ida-technicus, dat het bedrijf niet kent, hem wel exact kon vertellen wat er op de boerderij gebeurt, op basis van de inzichten die Ida geeft. Het aantal voersessies per koe wordt bijvoorbeeld weergegeven. Net als veel melkveehouders in Kenia, had Magut moeite om de melkproductie van zijn kudde te verbeteren, mede door het niet voorhanden hebben van hoogwaardig voer en de mogelijkheden om de genetica te verbeteren en in het algehele management te intensiveren. Door Ida in te zetten zag Magut in de laatste drie maanden van 2018 een sterke toename van de melkproductie.

Bedrijfsgegevens 

 • Aantal koeien: 58
 • Koeien in lactatie: 45
 • Vaarzen: 30
 • Jongvee: 18
 • Gemiddelde melkproductie per koe / dag: 14-17 liter
 • Totale melkproductie per jaar: 235.000 liter
 • Gemiddelde aantal inseminaties / koe: 1,4

Ida showed that the cows ate less during this period, this is because they did not have access to quality feeds. In addition, Mr. Magut felt that the supervision of the workers was made easier because the activity graphs can show when specific activities such as feeding time occur. Therefore, he is able to tell if the cows are fed at the right time. The intelligent information and actionable insights provided by Ida also help him discuss issues with the workers based on real facts causing the workers to become more accountable.

Direct effect van wijzigen voerrantsoen

Door de “Vraag het Ida” – functie te gebruiken (het systeem letterlijk vragen om een ​​verandering te volgen of vragen of ze het juist hebben gehandeld toen ze een wijziging aanbrachten), realiseerde de boer dat er problemen waren met het rantsoen. Ida maakte het mogelijk om de reacties van elke individuele koe op de veranderingen in het dieet, zoals herkauwen en eetpatronen, te volgen. Aanvankelijk kregen de koeien nooit genoeg voer binnen omdat ze een paar uur per dag uit de stal werden gelaten. Ida liet zien dat de koeien in deze periode minder aten, dit omdat ze geen toegang hadden tot het hoogwaardige voer. Bovendien vond Magut Ida zeer waardevol voor de communicatie met zijn medewerkers. Door het samen bespreken van de Ida inzichten .   kunnen laten zien wanneer specifieke activiteiten zoals de voedertijd plaatsvinden. Daarom kan hij zien of de koeien op het juiste moment worden gevoerd. De intelligente informatie en bruikbare inzichten van Ida helpen hem ook om problemen met de werknemers te bespreken op basis van echte feiten waardoor de werknemers meer verantwoordelijk worden.

Tochtdetectie en gezondheidsinzichten

De veemanager op Illula Farm Dhr. Josphat Kipkogei, is zeer tevreden met de nauwkeurige tochtdetectie en tijdige gezondheidswaarschuwingen die Ida geeft. Een moment dat hem opviel, was dat Ida een geval van melkziekte voorspelde voordat de koe merkbaar ziek werd. Ida gaf een waarschuwing dat Koe 76 minder actief was, minder at en herkauwde. De koe had onlangs gekalfd en begon ziek te worden. Dankzij een tijdig alarm van Ida, kon de veehouder de koe snel behandelen en erger voorkomen. Dit was de kortste periode dat een koe symptomen van melkziekte liet zien.

Waar Ida ook resultaten laat zien is op het gebied van tochtdetectie, een van de grootste problemen op de Illula Farm. In de meeste gevallen gaf Ida tocht-alerts voordat de werknemers fysieke symptomen konden zien aan het dier. Ida helpt de medewerkers ook in het juist rapporteren van alle tochtmeldingen. Dit geeft een beter en totaler inzicht in de status van de kudde en kan adequaat worden gehandeld en geïnsemineerd. Deze juiste rapportage van tochtige koeien heeft geleid tot het verbeteren van de inseminatiesnelheid en afkalftijd. Kipkogei controleert de Ida app op zijn telefoon regelmatig voor nieuwe inzichten over de koeien. 

Ida: koppelpatronen ontdekken

“Ida combineert sensor-technologie met machine learning en continue analyse van gegevens in de cloud. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie “, zegt Leonie Gorter, Sales Director bij Connecterra. In de eerste week na de implementatie van de sensoren maakt het Ida-systeem gebruik van de analyse van koebewegingen om koppelpatronen te ontdekken en inzichten te geven wanneer afwijkingen in het gedrag van koeien worden gesignaleerd. Het is een zelflerend systeem, gebaseerd op machine learning en feedback van de melkveehouder. Het systeem leert wat normaal gedrag, afwijkend gedrag en gemiddeld gedrag is. Wanneer het gedrag van de koe verandert, informeert de melkveehouder het systeem als er iets niet klopt en welke koe(ien) betrokken zijn. De boer geeft feedback aan het systeem om welke problemen het ging, zoals kreupelheid, metritis, melkziekte, mastitis of een lebmaagdraaiing. Ida leert wat er op de boerderij gebeurt en het systeem helpt de boer om de efficiëntie van de melkveebedrijf te verhogen”. Ik wil graag meer weten over Ida.