Het melkveebedrijf met 60 koeien van dhr. Shollei doet mee om Ida te testen in Kenia. Het systeem geeft hem een extra paar ogen op het bedrijf. 

Seregon Farm, het bedrijf van dhr. Sam Shollei, is 130 hectare groot en ligt op 27 kilometer van Eldoret Town in Kenia. Shollei begon met het boerenbedrijf in 2013 met tien gekruiste koeien en produceerde in totaal rond de 150 liter melk per dag. In de afgelopen jaren is de boerderij gegroeid tot een koppel van 60 koeien, plus vaarzen en jongvee, die per jaar samen rond de 295.000 liter produceren. De boerderij heeft een mix aan rassen: Holstein, HF, Jersey en Brown Swiss. Seregon Farm heeft momenteel negen vaste medewerkers en is een van de drie boerderijen waar Ida in Kenia wordt getest door Connecterra, de ontwikkelaar van Ida en Bles Dairies East Africa

De koeien beter begrijpen

Dhr. Fred Korir houdt toezicht op de boerderij namens eigenaar van het bedrijf. Korir is blij met Ida op de boerderij, omdat het slimme systeem de boer helpt om de koeien beter te leren begrijpen. Hierdoor zijn er een aantal problemen succesvol opgelost. Ida heeft de boeren bijvoorbeeld op een gebruiksvriendelijke manier laten zien dat bepaalde bedrijfsveranderingen tot betere resultaten hebben geleid. Een voorbeeld is hiervan is het positieve effect op de herkauwtijd nadat het rantsoen was aangepast wat betreft structuur en hoeveelheid krachtvoer. Deze aanpassingen leiden weer tot gezondere en productievere koeien.

Bedrijfsgegevens 

 • Aantal koeien: 60
 • Koeien in lactatie: 45
 • Vaarzen: 35
 • Jongvee: 22
 • Gemiddelde melkproductie per koe / dag: 17-21 liter
 • Totale melkproductie per jaar: 295.000 liter
 • Gemiddelde aantal inseminaties / koe: 1,4

Direct ter zaken komen met bedrijfsleider

Een groot voordeel van Ida is dat het systeem fungeert als een assistent, ofwel, een extra set ogen op het bedrijf. De technologie van Ida kan zaken oppikken die mensen niet kunnen zien. Dit maakt het toezicht op de boerderij, bijvoorbeeld als de eigenaar ervan niet constant aanwezig kan zijn, een stuk eenvoudiger. De heer Korir zegt dat Ida het mogelijk maakt om nog een paar uur per dag op de boerderij aanwezig te zijn. En wanneer hij de boerderij bezoekt, is het ook een effectiever bezoek, omdat hij met de bedrijfsleider direct ter zake kan komen en de probleemgebieden kan bespreken met behulp van de inzichten en analyses die Ida geeft. De melkveehouder is ook blij dat hij zelf informatie over de koeien kan verzamelen, zonder dat hij zijn werknemers de hele tijd om deze informatie hoeft te vragen.

Afwijkend gedrag koe sneller herkennen 

Mevr. Winny Chebii is de dierenarts op de boerderij en juicht Ida toe omdat het systeem tochtdetectie en vroege signalen van mogelijke ziektes of andere problemen kan herkennen. Ida gaf bijvoorbeeld een melding dat een koe vast kwam te zitten in een ligbox, omdat Ida het gedrag volgt en zag dat de koe al een lange tijd niet was opgestaan. Dit zou iemand van het personeel niet kunnen opmerken waardoor de koe zichzelf had kunnen verwonden en lange tijd geen toegang had gehad tot voer en water. Chebii is ook verantwoordelijk voor de inseminaties bij de koeien. Met Ida merkte ze dat het aantal tochtdetecties was toegenomen. Vooral voor de ‘probleemkoeien’ die moeilijk symptomen van toch laten zien, werden door Ida opgespoord. Seregon Farm maakt ook gebruik van de functie “Vraag het Ida” om het effect van veranderingen in het management te volgen. Op deze boerderij werd aangetoond dat de koeien overdag niet veel lagen. Bij inspectie zagen ze dat het boxmateriaal stukjes steen bevatte. Dat is duidelijk niet erg aantrekkelijk om op te liggen voor de koeien, waarna de boer besloot om het boxmateriaal aan te passen. Ida laat vervolgens zien dat een aanpassing als deze succesvol is. 

Ida leert elke dag

“Ida combineert sensor-technologie met machine learning en continue analyse van gegevens in de cloud. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie “, zegt Leonie Gorter, Sales Director bij Connecterra. In de eerste week na de implementatie van de sensoren maakt het Ida-systeem gebruik van de analyse van koebewegingen om kuddepatronen te ontdekken en inzichten te geven wanneer afwijkingen in het gedrag van koeien worden gesignaleerd. Het is een zelflerend systeem, gebaseerd op machine learning en feedback van de melkveehouder. Het systeem leert wat normaal gedrag, afwijkend gedrag en gemiddeld gedrag is. Wanneer het gedrag van de koe verandert, informeert de melkveehouder het systeem als er iets niet klopt en welke koe(ien) betrokken zijn. De boer geeft feedback aan het systeem om welke problemen het ging, zoals kreupelheid, metritis, melkziekte, mastitis of een lebmaagdraaiing. Ida leert wat er op de boerderij gebeurt en het systeem helpt de boer om de efficiëntie van de melkveebedrijf te verhogen”. Ik wil graag meer weten over Ida.

Ida – de assistent voor melkveehouders die helpt het bedrijf productiever te runnen, wordt momenteel getest op een aantal melkveebedrijven in Kenia. Zo ook op het bedrijf van Dhr. Nyachiro. Sinds het gebruik van Ida heeft hij al een aantal slagen kunnen maken in gebieden zoals diergezondheid en tochtdetectie.

Zuivel is een strategische pijler in Afrika in het verminderen van armoede. De ontwikkeling van de zuivelsector zorgt voor het bestrijden van ondervoeding en verhoogt het inkomen van kleinschalige boeren. Connecterra en Bles Dairies East Africa hebben daarom de krachten gebundeld en werken samen met Afrikaanse boeren om de zuivelsector verder te helpen ontwikkelen. Dit gebeurt via een proefproject met Connecterra’s product Ida – een sensor platform dat helpt de boer beter te boeren.

Het melkveebedrijf Bensoy El Shaddai ligt in Eldoret Town in Kenia, en is een van de boerderijen die meedoet met het project. Bensoy El Shaddai is een gemengd bedrijf dat tuinbouw, pluimvee en zuivel combineert. De boerderij is de afgelopen vijf jaar gestaag gegroeid en heeft nu 50 koeien in totaal. Het grootste gedeelte van de melk wordt verkocht aan de omliggende gemeenschap en de rest wordt rechtstreeks aan een verwerker geleverd. De gemeenschap profiteert ook van de verse groenten en eieren die direct vanaf het erf worden verkocht. De boerderij heeft 10 werknemers in vaste dienst, exclusief personeel dat wordt ingezet tijdens piekmomenten.

Bedrijfsgegevens 

 • Aantal koeien: 50
 • Koeien in lactatie: 46
 • Vaarzen: 18
 • Jongvee: 32
 • Gemiddelde melkproductie per koe / dag: 15-20 liter
 • Totale melkproductie per jaar: 250.000 liter
 • Gemiddelde aantal inseminaties / koe: 2,3

De koeien van een afstand in de gaten houden

De eigenaar van het bedrijf, de heer Jones Nyachiro is erg verheugd om deel te nemen aan het project en is enthousiast dat Ida hem kan helpen met de uitdagingen die hij heeft op zijn bedrijf. Zowel hijzelf als zijn vrouw hebben een baan naast het boerenbedrijf, wat betekent dat ze niet beschikbaar zijn om de boerderij dagelijks te runnen. Hoewel ze een bedrijfsleider hebben aangenomen worden sommige kritische inzichten niet altijd op tijd opgemerkt. Sinds Ida op de boerderij is geïnstalleerd, is een aanzienlijke verbetering van het management en de monitoring van het personeel bereikt. Ida stelt Nyachiro en zijn vrouw in staat om hun koeien op afstand in het oog te houden. Door gebruik te maken van de inzichten die Ida de boeren geeft, kunnen ze beter voorspellen wat er aan de hand is met de dieren en welke dieren extra aandacht nodig hebben. Ida helpt hen ook om direct met medewerkers van het bedrijf te werken om – samen – bepaalde gebieden, zoals jongvee, te verbeteren.

Effect van nieuwe stal monitoren

De installatie van het Ida-systeem viel samen met de voltooiing van een nieuwe stal, dat plaats biedt aan totaal 117 stuks melkvee. Met de functionaliteit binnen het platform, genaamd “Vraag het Ida”, konden ze nu ook de impact van de nieuwe stal meten in relatie tot het gedrag van de koeien. Deze nieuwe functionaliteit betekent dat boeren letterlijk aan het systeem kunnen vragen om een ​​wijziging in het bedrijfsmanagement te volgen of om te vragen of ze het juiste hebben gedaan toen ze een wijziging doorvoerden. In dit geval ging het om een verandering in huisvesting. Het kunnen meten van de impact van dergelijke veranderingen geeft de boer de mogelijkheid om effectieve aanpassingen te maken, die op hun beurt leiden tot een verbeterd economisch bedrijfsresultaat.

Nauwkeurige tochtdetectie, verbeterde gezondheid

Volgens de werknemers op de boerderij is Ida van cruciaal belang geweest bij het bewaken van gezondheidsproblemen en tochtdetectie. Verschillende koeien die voor langere tijd niet waren geïnsemineerd, werden tochtig, werden opgemerkt met Ida en vervolgens succesvol geïnsemineerd. Volgens dhr. Nyachiro is alleen dit al genoeg reden om Ida aan te schaffen. Bovendien kan het eerder opsporen van gezondheidsproblemen ook veel geld besparen. Vooral in het geval van dit bedrijf dat redelijk veel geld bestede aan de veearts. Ida heeft geholpen gezondheidsproblemen te identificeren voordat ze acuut werden. Dit betekent dat de boer eerder kan ingrijpen en zorgen dat het dier niet klinisch ziek wordt en medicijnen nodig heeft. Hierdoor kunnen de kosten voor de veearts gereduceerd worden en kunnen de koeien langeer doorgemolken worden. Dit leidt tot gezondere koeien en verhoogde melkproductie.

Ida: snelle opsporing van gedrag koe

“Ida combineert sensor-technologie met machine learning en continue analyse van gegevens in de cloud. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie “, zegt Leonie Gorter, Sales Director bij Connecterra. In de eerste week na de implementatie van de sensoren maakt het Ida-systeem gebruik van de analyse van koebewegingen om kuddepatronen te ontdekken en inzichten te geven wanneer afwijkingen in het gedrag van koeien worden gesignaleerd. Het is een zelflerend systeem, gebaseerd op machine learning en feedback van de melkveehouder. Het systeem leert wat normaal gedrag, afwijkend gedrag en gemiddeld gedrag is. Wanneer het gedrag van de koe verandert, informeert de melkveehouder het systeem als er iets niet klopt en welke koe(ien) betrokken zijn. De boer geeft feedback aan het systeem om welke problemen het ging, zoals kreupelheid, metritis, melkziekte, mastitis of een lebmaagdraaiing. Ida leert wat er op de boerderij gebeurt en het systeem helpt de boer om de efficiëntie van de melkveebedrijf te verhogen”. Ik wil graag meer weten over Ida.

Connecterra is met acht andere deelnemende startups geselecteerd voor deelname aan het Microsoft ScaleUp Programma.

Het Microsoft ScaleUp Programma is ontwikkeld om startups, die op het kantelpunt zijn beland voor opschaling, te ondersteunen. Het geeft het commitment aan dat Microsoft heeft om de startup-activiteiten uit te breiden met de promotie van kunstmatige intelligentie oplossingen die het potentieel hebben om innovaties in Nederland te stimuleren.

Microsoft gaat samenwerken met de deelnemende bedrijven wat betreft groeistrategieën de komende vier maanden. Dat gebeurt met ondersteuning van het technische team van Microsoft, via toegang tot klanten en vrije toegang tot het Azure cloudplatform. Deelnemers krijgen coaching op onderwerpen als onderhandelingen, prijsvorming, strategie, marketing, storytelling en ontwikkeling van talent. Door dit te doen, promoot Microsoft technologische vooruitgang, ondernemerschap en culturele verandering.

“Het ScaleUp programma van Microsoft in Nederland maakt het voor Nederlandse startups mogelijk om kunstmatige intelligentie oplossingen te bouwen in Azure, om te groeien en om te verbinden via ons ecosysteem. Deze oplossingen hebben de potentie om innovaties in Nederland te activeren. Wij geloven dat organisaties de kracht van deze kunstmatige intelligentie oplossingen kunnen benutten om meer te bereiken en om concurrentievoordelen te behalen.,” zegt Cara Antoine, Director of Marketing & Operations bij Microsoft Nederland.

Het ScaleUp programma van Microsoft

Het ScaleUp programma richt zich op volwassen startups, die in de late stadia zijn van hun uitbreidingsfase en die voldoende startkapitaal hebben. En die problemen oplossen in diverse industrieën en die de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, versnellen. Het doel van het programma is om deze bedrijven te ondersteunen in hun groei. In de loop van vier maanden, biedt Microsoft ScaleUp een combinatie van persoonlijke business coaching, online workshops en klantgerichte trainingssessies op het Microsoft cloud platform Azure.

Ida van Connecterra

Ida is de kunstmatige intelligentie assistent voor melkveehouders, die boeren helpt om ‘s werelds meest efficiënte bedrijven te runnen. Het verbetert de bedrijfsefficiëntie met meer dan 30 procent, doordat Ida het gedrag van melkkoeien en de dagelijks praktijk van melkveehouders leert. De inzichten die Ida geeft helpt boeren om actie te ondernemen en gefundeerde bedrijfsbeslissingen te nemen.

Het persbericht van Microsoft is hier te lezen.

De Amsterdamse startup Connecterra draagt, over de hele wereld, bij aan het verbeteren van melkveehouderijen met Ida, ofwel de Intelligent Dairy Farmer’s Assistant, zo meldt Agroberichten Buitenland, een publicatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Connecterra claimt dat Ida tot 30% hogere productiviteit oplevert op een melkveebedrijf. “We zien goede resultaten op de bedrijven waar Ida wordt toegepast. De melkproductie gaat omhoog, er zijn minder gezondheidsproblemen, er is minder antibiotica nodig en de vruchtbaarheid van de koeien verbetert. Het mooie is dat ieder bedrijf anders is en elke boer ook. Omdat Ida zelflerend is, wordt het steeds intelligenter. Uiteraard is de kennis en kunde van de boer van belang, maar Ida kan soms gezondheidsproblemen bij een koe al twee dagen eerder zien aankomen dan dat de boer het zelf kan zien. De boer kan daardoor eerder ingrijpen.”

Het volledige artikel kan hier worden gelezen.

Bles Dairies is een familiebedrijf met 200 melkkoeien. Bedrijfsleider Daniel Metzlar en zijn vrouw Ellen regelen de dagelijkse gang van zaken. Dit bedrijf maakt gebruik van de Ida sensoren.

De installatie van Ida was eenvoudig. De technische experts van Connecterra bezochten Bles Dairies en installeerde alle noodzakelijke data-toegangspunten, het basisstation en de eenvoudige “click-fit” Ida sensoren om de hals van de koeien. De eerste resultaten kwamen in 2 tot 3 weken binnen en waren de basis voor adviezen in de dagelijkse operationele activiteiten. Toen Ida doorging met het verzamelen van data, werden de attenties ongelooflijk nuttig. “In het begin leken de inzichten vrij standaard, maar toen Ida steeds meer data verzamelde, werden de inzichten erg interessant. Het is iets dat boeren werkelijk kunnen benutten in hun dagelijkse werk op de boerderij”, zegt Daniel.

Inzichten in herkauwgedrag en gezondheid

Als een koe niet goed herkauwt, kan dat een signaal zijn voor een veel groter probleem. “Je kunt het vrij snel detecteren met de app. Als de koe een probleem heeft, verandert haar gedrag. Ida ziet het eerder dan wij het zelf kunnen zien”, legt Daniel uit. Ida meet hoeveel de koe herkauwt en ook andere gedragingen en gebruikt die informatie om te berekenen of die koe wel of niet een probleem ontwikkelt. Dit vertaalt zich naar inzicht voor de boer, zodat het problem aangepakt kan worden voordat het ernstig wordt. Dit alleen al verbetert de efficiëntie van de bedrijfsvoering, omdat het bespaart op veearts- en medicijnkosten. Als een koe ziek wordt, is het in het algemeen nodig dat u haar behandelt met medicijnen en is het meer dan aannemelijk dat u de dierenarts belt. De kosten van dierenarts en de medicijnen kunnen oplopen tot een paar honderd euro. De bedrijfsleider van Bles Dairies zegt daarover: “Met Ida kun je dit voorkomen en zorgt ervoor dat we onze koeien minder antibiotica geven en ze houdt de dieren gezond.”

Een bedrijfsleider voor 24/7

Volgens Daniel is Ida een echte assistent. “Weet je wat het is, je bent niet 24 uur per etmaal in de stal. Maar Ida houdt wel elke minuut van de dag en nacht elke koe in de gaten. Als ik ‘s ochtends op sta, heb ik al attenties welke koeien ik moet controleren. Je kunt actie ondernemen voordat we fysieke problemen zelf kunnen zien. Voor mij is dat het grote voordeel van Ida.” Ida acteert als een extra paar ogen in de stal en op deze manier kunnen Daniel en zijn vrouw meer ontspannen zijn als ze niet fysiek aanwezig zijn op het bedrijf.

Meer tijd met de familie

Zoals elk beroep, neemt het runnen van een melkveebedrijf ook veel tijd in beslag en dat gaat ten koste van tijd doorbrengen met familie en vrienden. Voor melkveehouders is dat niet anders. Daniel: “Als er problemen zijn, moet je veel tijd besteden aan de koeien om het problem op te lossen. Als de koeien gezond blijven heeft u meer tijd om thuis te zijn bij uw familie. Je hebt meer tijd voor jezelf en je gezin. Ida geeft me dus waardevolle tijd terug”.

Terwijl veel mensen denken dat een agrarisch bedrijf runnen geen technisch hoogstandje is, niks is minder waar. De ontwikkeling en implementatie van technologische ontwikkelingen in de landbouwsector is booming. “Ik ben enthousiast over Ida en beveel het andere boeren zeker aan. Alle informatie wordt gepresenteerd op een eenvoudige manier en iedereen kan ermee werken. Het is een prachtig stuk techniek”, zegt Daniel.

MobileTECH is één van Nieuw Zeeland’s grootste jaarlijks agritechnologie evenementen. De volgende editie van het evenement vindt plaats in april 2020.

“Kunstmatige intelligentie, machine learning, smart data en andere automatiserings-technologiën beginnen al een grote impact te krijgen op de productiviteit van de pioniers in de landbouw-, tuinbouw- en bosbouwsectoren”, zegt programmamanager Ken Wilson. Meer dan 30 sprekers waren aanwezig op de laatste editie van MobileTECH (in 2019).

Yasir Khokhar, CEO van Connecterra, was een van de sprekers op het event. Connecterra heeft de laatste jaren internationaal veel teweeggebracht. De missie van het bedrijf is ‘het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie om duurzame voedselproductie te versterken om toekomstige generaties te voeden’. Connecterra heeft een prijswinnende ‘intelligente koe monitoringssysteem’ ontwikkeld. “Data en algoritmes veranderen op zichzelf niets, maar ze bieden wel de mogelijkheid om te experimenteren en te leren wat het beste werkt onder bepaalde omstandigheden. Het verbinden van individuele datapunten met een veelheid aan gerelateerde data kan een grote positieve impact hebben op de productiviteit van het agrarische bedrijf”, aldus Khokhar.

De openingsspreker op MobileTECH 2019 was Russell Craig, national technology officer van Microsoft in Nieuw-Zeeland. Zijn focus ligt op hoe digitale innovaties de Nieuw Zeelandse economie transformeren. “Nieuw-Zeeland is wereldwijd een toonaangevende digitale natie. Ik ben enthousiast over de digitale mogelijkheden en innovaties die plaatsvinden in de primaire industrie, die grondstoffen en voedsel levert,” zei Craig.

Tijdens de afgelopen zomer was het in sommige regio’s in Europa meer dan 47°C. Extreme hitte kan hittestress veroorzaken bij melkkoeien, met gezondheidsproblemen en lagere melkgift als gevolg.

De literatuur geeft aan dat vanaf 20 à 24°C koeien last krijgen van de warmte. De Temperatuur Luchtvochtigheids Index (THI) is een betere graadmeter, omdat die naast temperatuur ook de vochtigheid meeneemt. Het is de meeste gebruikte hittestressindicator. Negatieve effecten beginnen over het algemeen op te treden tussen een THI van 60 à 70. Hittestress uit zich o.a. in een daling in melkproductie, verhoging van het celgetal, afname in drogestofopname, toename in wateropname, hogere ademhalingsfrequentie, slechter drachtig worden en veranderend gedrag zoals schaduw opzoeken. Een hoogproductieve koe heeft meer last van hitte dan een laagproductieve koe.

Eerder handelen

Met Ida, de slimme app van Connecterra, kan een boer de gevolgen van hittestress beperken. Door de kunstmatige intelligentie van Ida kan het systeem de koeien sneller detecteren op tochtigheid, dus ook als de boer de signalen niet ziet doordat de koe hittestress heeft. Dit kan helpen om vruchtbaarheidsproblemen te voorkomen en geen geld te laten liggen. Ook geeft Ida meldingen van gedragsveranderingen. Koeien die meer last hebben van hittestress kunnen daardoor eerder worden opgemerkt. Daarnaast kan de nieuwe functie binnen Ida: de rangschikking van koeien, helpen om de meest efficiënte koeien binnen de veestapel te tonen. Het is dan aan de veehouder om deze waardevolle groep koeien bijvoorbeeld wat extra aandacht te geven om de gevolgen van hittestress te beperken. Voor de rangschikking worden verschillende criteria gebruikt, zoals vreet- en herkauwgedag en de melkgift van elke individuele koe. Op deze manier kan de boer vaststellen welke koeien het meest productief zijn en waarom.

Ida: een assistent voor het bedrijf

Ida herkent veranderingen in het gedrag van de kudde en stuurt waardevolle inzichten direct naar de boer. Hiermee draagt Ida direct bij aan het maken van succesvolle en gefundeerder beslissingen op onderstaande terreinen:

 • Efficiëntie van de veestapel
 • Vruchtbaarheid
 • Fokkerij
 • Melkopbrengst
 • Detectie tochtigheid

Klik hier voor meer informatie over Ida’s koe rangschikking en hoe u vandaag nog Ida kunt laten draaien op uw bedrijf!

We leven in een tijdperk waarin de wereldbevolking en haar consumptie onze aardse bronnen en landbouwstructuren sterk gaan uitputten. Hoe waarborgen we genoeg voedsel en behoud van de ecosystemen op aarde? Het Happy Cow project draagt haar steentje bij aan deze missie.

Internet of Food and Farm (IoF2020) heeft een ambitieus doel.  Het doel van het Europees gesteunde programma is om van precisielandbouw een grootschalige realiteit te maken en om dit te gebruiken als springplank voor een duurzamere voedselwaardeketen in 2020. Met het gebruik van IoF- technologieën, beoogt het IoF2020 om hogere opbrengsten en meer kwaliteit te produceren binnen het bereik van de almaar groeiende wereldbevolking. IoF wil deze deze baanbrekende ideeën realiseren door het uitvoeren van 19 gebruikers-case-studies rond vijf landbouwsectoren – melkvee, akkerbouw, fruitteelt, groenten en vlees.  De IoT technologieën worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd op praktijkbedrijven in heel Europa.

Het Happy Cow Project

Connecterra werkt samen met IoF2020 en zijn voornemens om deze doelen te bereiken in de melkveehouderij met het “Happy Cow Project”. Door te werken met boeren in case-studies over de hele wereld, gebruikt Connecterra het kunstmatige intelligentie platform Ida  om de agrarische bedrijfsvoering effectief te verbeteren. Dat gebeurt via waarnemen en vastleggen van koeactiviteit en koegedrag en cloud machine learning technologieën. Hiermee kunnen gezondheidsproblemen in een vroeg stadium opgespoord worden en kan de koe sneller behandeld worden. Ida is zeer geavanceerder vorm van kunstmatige intelligentie en Connecterra heeft al bewezen dat de resultaten in de praktijk dit ook laten zien. Resultaten worden geboekt in het verbeteren van de efficiëntie van de veestapel, de afkalfleeftijd en de diergezondheid. Daarnaast leert de boer het gedrag van zijn dieren beter begrijpen.

Onderschat de melkveehouderij niet

Het gebruik van IoT technologieën in de melkveehouderij loopt achter in vergelijking met andere sectoren, maar de sector heeft het vermogen om vele technologieën en applicaties in de komende jaren te gaan implementeren. Hiermee zal de sector een voorbeeld zijn in het verduurzamen en het veiligstellen van de voedselketen.

Klik op deze link voor meer informatie over IoF2020 en het Happy Cow project.

De landbouwsector is de minst gedigitaliseerde industrie, aldus het McKinsey Global Institute. Er is dus nog veel mogelijk om data, robotics, Kunstmatige intelligentie en andere technologische oplossingen te implementeren bij boeren en tuinders. 

McKinsey schat dat de Amerikaanse landbouwsector minder dan 10 procent van zijn digitale potentie heeft bereikt. De digitale revolutie moet daar nog beginnen. En dit kan de sector naar een hoger plan tillen en enkele uitdagingen helpen oplossen, zoals arbeid, opvolging, schaalvergroting, diergezondheid en dierenwelzijn.

Moderne boer heeft scala aan uitdagingen

Zo is de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse boer net iets ouder dan 58 jaar, volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA). Hij (de verhouding boeren en boerinnen is 6 op 1) heeft een minimale personele bezetting, met medewerking van familieleden of met inhuren van externe arbeid. Daarnaast worstelt de gemiddelde Amerikaanse boer met lage prijzen voor de eindproducten en daarbij komende de afnemende marges. Melk is een bulkproduct geworden. Daarnaast spelen er ook trends rondom voeding, zoals het minder drinken van melk in Westerse landen en handelsgebieden verschuiven doordat nieuwe productielanden opstaan en melk gaan verhandelen op de wereldmarkt. De bedrijfsvoering van de boer moet kunnen inspelen op al deze veranderingen.

Inzichten ipv nog meer data

Digitalisatie en data-oplossingen kunnen de boer helpen om beter met de grillige zuivelmarkt en andere uitdagingen om te gaan. Connecterra springt in op deze behoefte en heeft zich gespecialiseerd in het kunstmatige intelligentie en machine-learning. Deze technieken heeft het bedrijf gebruikt voor de ontwikkeling van Ida, de eerste kunstmatige intelligentie assistent voor melkveehouders.

Ida wil de veehouder niet overladen met nog meer informatie, maar heeft tot doel op de melkveehouder begrijpelijke inzichten te geven in wat er op het bedrijf gebeurt. Ida werkt snel, accuraat en relevant en helpt de boer om aanpassingen te doen op het bedrijf en bijvoorbeeld een koe eerder te insemineren of te behandelen. Dit maakt het bedrijf efficiënter en productiever. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie leert Ida het bedrijf en de koeien kennen waardoor het steeds slimmer en beter wordt. Ida kan dingen ‘zien’ die de boer niet kan zien. Bijvoorbeeld omdat het nacht is, of dat de boer simpelweg niet alle signalen van de koe kan zien of herkennen.

Ida kan helpen het melkveebedrijf efficiënter te maken en dit heeft direct invloed op de bedrijfseconomische resultaten. Daarnaast is het belangrijk dat boeren inzicht hebben welke koeien het meest efficiënt zijn. Dit hoeven niet per se de koeien te zijn die het meeste melk produceren. Het gaat erom welke dieren de meest optimale voerefficiëntie hebben (aandeel voer dat wordt omgezet in melk). Ook dit kan Ida de boer vertellen. In het figuur onder is te zien wat het verschil is tussen een menselijk oog en de kunstmatige intelligentie.

Werken aan dierenwelzijn en diergezondheid

De consument anno nu heeft strenge eisen waaraan het voedsel geproduceerd moet worden. Dierenwelzijn, milieu en gezondheid zijn belangrijke factoren. Bijna 60 procent van de Amerikaanse consumenten zegt dat dierenwelzijn belangrijk is bij voedselproductie, volgens een marktanalyse van Packaged Facts (2017). Boeren staan vaak in een kwaad daglicht als het om dierenwelzijn gaat, terwijl de meeste boeren juist om hun dieren geven en inzetten om het dierenwelzijn, comfort en diergezondheid. Tijdwinst is daarom niet het enige voordeel bij het gebruik van Ida. De kunstmatige intelligentie van Ida maakt het ook mogelijk om de eerste ziektesignalen op te pikken en dieren eerder te behandelen. Niet altijd is direct duidelijk dat een koe ziek gaat worden. Een boer ziet een uierontsteking pas als het zichtbaar is. Ook kreupelheid wordt vaak pas opgemerkt als de koe ook daadwerkelijk kreupel loopt. Ida detecteert gedragsveranderingen van de koe en geeft daarom een seintje aan de boer als een gedragspatroon afwijkt. Hiermee kan de boer snel de koe onderzoeken of er wat aan de hand is en sneller behandelen voordat de ziekte of aandoeningen zich manifesteert. Ook helpt het systeem om koeien eerder te insemineren of de eerste afkalfleeftijd te verkorten. Ida is gekoppeld met de managementprogramma’s van de veehouder en dit levert een scala aan voordelen op. Hiermee kan de boer aantonen dat de diergezondheid en dierenwelzijn is verbeterd.

Arbeid optimaliseren begint met communicatie

De toepassing van kunstmatige intelligentie en bijbehorende technologieën gaat niet alleen over vervangen van arbeid, maar arbeid in de landbouw is echter wel een groot probleem. . Het succes van de Amerikaanse landbouw leunt zwaar op de naar schatting 3 miljoen arbeiders die werkzaam zijn in de landbouw. Veel bedrijven zouden zonder deze arbeid niet kunnen bestaan. In de melkveehouderij is niet niet anders. Groter bedrijven hebben vaak meerder externe mensen in dienst voor het melken en verzorgen van de koeien. Volgens onderzoek van de National Agricultural Workers Survey (NAWS) gaat het gemiddeld om 73% externe arbeid per Amerikaans landbouwbedrijf. Naar schatting spreekt slechts 31% van deze groep Engels. Meer dan een kwart beheerst de Engelse taal niet. Echter, een goede communicatie met medewerkers is essentieel. Niet alleen voor de efficiëntie, maar ook voor het moraal, de productiviteit en veiligheid van medewerkers. Daarom is Ida beschikbaar in meerdere talen zodat iedereen op een bedrijf de inzichten in de app snapt en kan opvolgen. Zo wordt het voor een Amerikaanse boer een stuk makkelijker om zijn Spaanse collega uit te leggen dat een koe klauwproblemen heeft. Technologie kan dus helpen om de communicatie tussen medewerkers te verbeteren.

Boer niet vervangen, maar juist versterken

Vaak wordt kunstmatige intelligentie gezien als een ontwikkeling, gedoeld op het vervangen van mensen. In sommige niet-landbouwsectoren is dit misschien ook aan de orde. Voor de toepassing in de landbouw ziet Connecterra, de ontwikkelaar van Ida dit anders. “Het doel is niet om de rol van de veehouder weg te nemen. In plaats daarvan, ontwikkelen wij een assistent voor de veehouder waardoor juist de rol van de boer wordt versterkt”. Uiteindelijk helpt de technologie om meer voedsel, gezonder voedsel en voedsel van een hogere kwaliteit te produceren. Daarnaast helpt het om de veehouder zijn bedrijf beter te managen, meer rendement te halen en te werken met een gezonde melkveestapel.

Dit artikel is gebaseerd op het artikel van Saad Ansari, CTO bij Connecterra, dat is verschenen in Progressive Dairyman.

Dagblad Trouw schreef in juni 2018 een artikel over Connecterra. “Tot ver over de grens kunnen boeren niet meer zonder hun digitale assistent”, aldus de krant. Hieronder een korte samenvatting van het artikel. 

Ze konden het slechter treffen, het personeel van techbedrijf Connecterra. Sinds een week houden ze kantoor in het splinternieuwe Kraanspoor-gebouw in Amsterdam-Noord. Met droomuitzicht op het IJ. “We moesten ook snel beslissen om hiernaartoe te verhuizen”, zegt Niels Molenaar van Connecterra. “Maar we passen hier goed en we waren uit onze jas gegroeid. Inmiddels zijn we met 16, nee, 17 mensen.” Zo hard gaat het met het Nederlandse techbedrijf, dat personeel in dienst heeft uit alle windstreken. Molenaar: “Van Pakistan tot Roemenië. Het zijn de beste mensen van de wereld op hun gebied.”

Gedragingen koe meten

Dat gebied is: data. Of preciezer: het toepassen van kunstmatige intelligentie op het gedrag van koeien. Connecterra ontwikkelde een sensor die de bewegingen van een koe volgt. Die sensor hangt de boer om de nek van zijn vee en met een app op zijn telefoon checkt hij hoe het met zijn koeien gaat. Aan de manier waarop een koe beweegt, kun je namelijk veel opmaken. Molenaar: “Loopgedrag, vreetgedrag, stagedrag, herkauwgedrag. Als een koe heel actief is, is de kans groot dat het dier tochtig is. Maar je kunt bijvoorbeeld ook aan de gedragingen van de koe zien of ze ziek is.”

Uierontsteking sneller opsporen

Zelfs een uierontsteking (mastitis) is met Ida (Intelligent Dairy Farmer’s Assistant) te traceren. Molenaar: “Koeien hebben een vrij standaard gedrag. Dus uit onze gedragsdata kunnen boeren redelijk precies opmaken wat er aan de hand is. Boeren kunnen de Ida-app zo instellen dat het systeem een seintje geeft als een koe bijvoorbeeld een zere klauw heeft. Vroeger moest hij in de stal zijn om zoiets te constateren.”

Nu melkveehouders door schaalvergroting vaak grotere koppels hebben, is een assistent als Ida voor boeren eigenlijk onmisbaar. Het is immers onmogelijk om alle koeien te kennen. Voorlopig is het Amsterdamse techbedrijf het enige ter wereld dat dit kunstje kan. Daarom is de dienst van Connecterra niet alleen bij Nederlandse melkveehouders in trek, maar lopen ook grote veehouders uit andere landen van West-Europa en in de VS en Canada met Ida weg.

Lees de volledige artikel op Trouw online.