Kunstmatige intelligentie: Boer niet vervangen maar versterken

blog-het-melkveebedrijf-digitaliseren-wat-kunstmatige-intelligentie-kan-doen-connecterra

De landbouwsector is de minst gedigitaliseerde industrie, aldus het McKinsey Global Institute. Er is dus nog veel mogelijk om data, robotics, Kunstmatige intelligentie en andere technologische oplossingen te implementeren bij boeren en tuinders. 

McKinsey schat dat de Amerikaanse landbouwsector minder dan 10 procent van zijn digitale potentie heeft bereikt. De digitale revolutie moet daar nog beginnen. En dit kan de sector naar een hoger plan tillen en enkele uitdagingen helpen oplossen, zoals arbeid, opvolging, schaalvergroting, diergezondheid en dierenwelzijn.

Moderne boer heeft scala aan uitdagingen

Zo is de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse boer net iets ouder dan 58 jaar, volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA). Hij (de verhouding boeren en boerinnen is 6 op 1) heeft een minimale personele bezetting, met medewerking van familieleden of met inhuren van externe arbeid. Daarnaast worstelt de gemiddelde Amerikaanse boer met lage prijzen voor de eindproducten en daarbij komende de afnemende marges. Melk is een bulkproduct geworden. Daarnaast spelen er ook trends rondom voeding, zoals het minder drinken van melk in Westerse landen en handelsgebieden verschuiven doordat nieuwe productielanden opstaan en melk gaan verhandelen op de wereldmarkt. De bedrijfsvoering van de boer moet kunnen inspelen op al deze veranderingen.

Inzichten ipv nog meer data

Digitalisatie en data-oplossingen kunnen de boer helpen om beter met de grillige zuivelmarkt en andere uitdagingen om te gaan. Connecterra springt in op deze behoefte en heeft zich gespecialiseerd in het kunstmatige intelligentie en machine-learning. Deze technieken heeft het bedrijf gebruikt voor de ontwikkeling van Ida, de eerste kunstmatige intelligentie assistent voor melkveehouders.

Ida wil de veehouder niet overladen met nog meer informatie, maar heeft tot doel op de melkveehouder begrijpelijke inzichten te geven in wat er op het bedrijf gebeurt. Ida werkt snel, accuraat en relevant en helpt de boer om aanpassingen te doen op het bedrijf en bijvoorbeeld een koe eerder te insemineren of te behandelen. Dit maakt het bedrijf efficiënter en productiever. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie leert Ida het bedrijf en de koeien kennen waardoor het steeds slimmer en beter wordt. Ida kan dingen ‘zien’ die de boer niet kan zien. Bijvoorbeeld omdat het nacht is, of dat de boer simpelweg niet alle signalen van de koe kan zien of herkennen.

Ida kan helpen het melkveebedrijf efficiënter te maken en dit heeft direct invloed op de bedrijfseconomische resultaten. Daarnaast is het belangrijk dat boeren inzicht hebben welke koeien het meest efficiënt zijn. Dit hoeven niet per se de koeien te zijn die het meeste melk produceren. Het gaat erom welke dieren de meest optimale voerefficiëntie hebben (aandeel voer dat wordt omgezet in melk). Ook dit kan Ida de boer vertellen. In het figuur onder is te zien wat het verschil is tussen een menselijk oog en de kunstmatige intelligentie.

Werken aan dierenwelzijn en diergezondheid

De consument anno nu heeft strenge eisen waaraan het voedsel geproduceerd moet worden. Dierenwelzijn, milieu en gezondheid zijn belangrijke factoren. Bijna 60 procent van de Amerikaanse consumenten zegt dat dierenwelzijn belangrijk is bij voedselproductie, volgens een marktanalyse van Packaged Facts (2017). Boeren staan vaak in een kwaad daglicht als het om dierenwelzijn gaat, terwijl de meeste boeren juist om hun dieren geven en inzetten om het dierenwelzijn, comfort en diergezondheid. Tijdwinst is daarom niet het enige voordeel bij het gebruik van Ida. De kunstmatige intelligentie van Ida maakt het ook mogelijk om de eerste ziektesignalen op te pikken en dieren eerder te behandelen. Niet altijd is direct duidelijk dat een koe ziek gaat worden. Een boer ziet een uierontsteking pas als het zichtbaar is. Ook kreupelheid wordt vaak pas opgemerkt als de koe ook daadwerkelijk kreupel loopt. Ida detecteert gedragsveranderingen van de koe en geeft daarom een seintje aan de boer als een gedragspatroon afwijkt. Hiermee kan de boer snel de koe onderzoeken of er wat aan de hand is en sneller behandelen voordat de ziekte of aandoeningen zich manifesteert. Ook helpt het systeem om koeien eerder te insemineren of de eerste afkalfleeftijd te verkorten. Ida is gekoppeld met de managementprogramma’s van de veehouder en dit levert een scala aan voordelen op. Hiermee kan de boer aantonen dat de diergezondheid en dierenwelzijn is verbeterd.

Arbeid optimaliseren begint met communicatie

De toepassing van kunstmatige intelligentie en bijbehorende technologieën gaat niet alleen over vervangen van arbeid, maar arbeid in de landbouw is echter wel een groot probleem. . Het succes van de Amerikaanse landbouw leunt zwaar op de naar schatting 3 miljoen arbeiders die werkzaam zijn in de landbouw. Veel bedrijven zouden zonder deze arbeid niet kunnen bestaan. In de melkveehouderij is niet niet anders. Groter bedrijven hebben vaak meerder externe mensen in dienst voor het melken en verzorgen van de koeien. Volgens onderzoek van de National Agricultural Workers Survey (NAWS) gaat het gemiddeld om 73% externe arbeid per Amerikaans landbouwbedrijf. Naar schatting spreekt slechts 31% van deze groep Engels. Meer dan een kwart beheerst de Engelse taal niet. Echter, een goede communicatie met medewerkers is essentieel. Niet alleen voor de efficiëntie, maar ook voor het moraal, de productiviteit en veiligheid van medewerkers. Daarom is Ida beschikbaar in meerdere talen zodat iedereen op een bedrijf de inzichten in de app snapt en kan opvolgen. Zo wordt het voor een Amerikaanse boer een stuk makkelijker om zijn Spaanse collega uit te leggen dat een koe klauwproblemen heeft. Technologie kan dus helpen om de communicatie tussen medewerkers te verbeteren.

Boer niet vervangen, maar juist versterken

Vaak wordt kunstmatige intelligentie gezien als een ontwikkeling, gedoeld op het vervangen van mensen. In sommige niet-landbouwsectoren is dit misschien ook aan de orde. Voor de toepassing in de landbouw ziet Connecterra, de ontwikkelaar van Ida dit anders. “Het doel is niet om de rol van de veehouder weg te nemen. In plaats daarvan, ontwikkelen wij een assistent voor de veehouder waardoor juist de rol van de boer wordt versterkt”. Uiteindelijk helpt de technologie om meer voedsel, gezonder voedsel en voedsel van een hogere kwaliteit te produceren. Daarnaast helpt het om de veehouder zijn bedrijf beter te managen, meer rendement te halen en te werken met een gezonde melkveestapel.

Dit artikel is gebaseerd op het artikel van Saad Ansari, CTO bij Connecterra, dat is verschenen in Progressive Dairyman.