Voorkom problemen door hittestress

Voorkom problemen door hittestress - Ida voor melkveebedrijven

Tijdens de afgelopen zomer was het in sommige regio’s in Europa meer dan 47°C. Extreme hitte kan hittestress veroorzaken bij melkkoeien, met gezondheidsproblemen en lagere melkgift als gevolg.

De literatuur geeft aan dat vanaf 20 à 24°C koeien last krijgen van de warmte. De Temperatuur Luchtvochtigheids Index (THI) is een betere graadmeter, omdat die naast temperatuur ook de vochtigheid meeneemt. Het is de meeste gebruikte hittestressindicator. Negatieve effecten beginnen over het algemeen op te treden tussen een THI van 60 à 70. Hittestress uit zich o.a. in een daling in melkproductie, verhoging van het celgetal, afname in drogestofopname, toename in wateropname, hogere ademhalingsfrequentie, slechter drachtig worden en veranderend gedrag zoals schaduw opzoeken. Een hoogproductieve koe heeft meer last van hitte dan een laagproductieve koe.

Eerder handelen

Met Ida, de slimme app van Connecterra, kan een boer de gevolgen van hittestress beperken. Door de kunstmatige intelligentie van Ida kan het systeem de koeien sneller detecteren op tochtigheid, dus ook als de boer de signalen niet ziet doordat de koe hittestress heeft. Dit kan helpen om vruchtbaarheidsproblemen te voorkomen en geen geld te laten liggen. Ook geeft Ida meldingen van gedragsveranderingen. Koeien die meer last hebben van hittestress kunnen daardoor eerder worden opgemerkt. Daarnaast kan de nieuwe functie binnen Ida: de rangschikking van koeien, helpen om de meest efficiënte koeien binnen de veestapel te tonen. Het is dan aan de veehouder om deze waardevolle groep koeien bijvoorbeeld wat extra aandacht te geven om de gevolgen van hittestress te beperken. Voor de rangschikking worden verschillende criteria gebruikt, zoals vreet- en herkauwgedag en de melkgift van elke individuele koe. Op deze manier kan de boer vaststellen welke koeien het meest productief zijn en waarom.

Ida: een assistent voor het bedrijf

Ida herkent veranderingen in het gedrag van de kudde en stuurt waardevolle inzichten direct naar de boer. Hiermee draagt Ida direct bij aan het maken van succesvolle en gefundeerder beslissingen op onderstaande terreinen:

  • Efficiëntie van de veestapel
  • Vruchtbaarheid
  • Fokkerij
  • Melkopbrengst
  • Detectie tochtigheid

Klik hier voor meer informatie over Ida’s koe rangschikking en hoe u vandaag nog Ida kunt laten draaien op uw bedrijf!