IoF2020 en het Happy Cow Project

We leven in een tijdperk waarin de wereldbevolking en haar consumptie onze aardse bronnen en landbouwstructuren sterk gaan uitputten. Hoe waarborgen we genoeg voedsel en behoud van de ecosystemen op aarde? Het Happy Cow project draagt haar steentje bij aan deze missie.

Internet of Food and Farm (IoF2020) heeft een ambitieus doel.  Het doel van het Europees gesteunde programma is om van precisielandbouw een grootschalige realiteit te maken en om dit te gebruiken als springplank voor een duurzamere voedselwaardeketen in 2020. Met het gebruik van IoF- technologieën, beoogt het IoF2020 om hogere opbrengsten en meer kwaliteit te produceren binnen het bereik van de almaar groeiende wereldbevolking. IoF wil deze deze baanbrekende ideeën realiseren door het uitvoeren van 19 gebruikers-case-studies rond vijf landbouwsectoren – melkvee, akkerbouw, fruitteelt, groenten en vlees.  De IoT technologieën worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd op praktijkbedrijven in heel Europa.

Het Happy Cow Project

Connecterra werkt samen met IoF2020 en zijn voornemens om deze doelen te bereiken in de melkveehouderij met het “Happy Cow Project”. Door te werken met boeren in case-studies over de hele wereld, gebruikt Connecterra het kunstmatige intelligentie platform Ida  om de agrarische bedrijfsvoering effectief te verbeteren. Dat gebeurt via waarnemen en vastleggen van koeactiviteit en koegedrag en cloud machine learning technologieën. Hiermee kunnen gezondheidsproblemen in een vroeg stadium opgespoord worden en kan de koe sneller behandeld worden. Ida is zeer geavanceerder vorm van kunstmatige intelligentie en Connecterra heeft al bewezen dat de resultaten in de praktijk dit ook laten zien. Resultaten worden geboekt in het verbeteren van de efficiëntie van de veestapel, de afkalfleeftijd en de diergezondheid. Daarnaast leert de boer het gedrag van zijn dieren beter begrijpen.

Onderschat de melkveehouderij niet

Het gebruik van IoT technologieën in de melkveehouderij loopt achter in vergelijking met andere sectoren, maar de sector heeft het vermogen om vele technologieën en applicaties in de komende jaren te gaan implementeren. Hiermee zal de sector een voorbeeld zijn in het verduurzamen en het veiligstellen van de voedselketen.

Klik op deze link voor meer informatie over IoF2020 en het Happy Cow project.