Ministerie LNV bericht over Ida voor melkveehouders

Connecterra's IDA - the Intelligent Dairy Farmer’s Assistant

De Amsterdamse startup Connecterra draagt, over de hele wereld, bij aan het verbeteren van melkveehouderijen met Ida, ofwel de Intelligent Dairy Farmer’s Assistant, zo meldt Agroberichten Buitenland, een publicatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Connecterra claimt dat Ida tot 30% hogere productiviteit oplevert op een melkveebedrijf. “We zien goede resultaten op de bedrijven waar Ida wordt toegepast. De melkproductie gaat omhoog, er zijn minder gezondheidsproblemen, er is minder antibiotica nodig en de vruchtbaarheid van de koeien verbetert. Het mooie is dat ieder bedrijf anders is en elke boer ook. Omdat Ida zelflerend is, wordt het steeds intelligenter. Uiteraard is de kennis en kunde van de boer van belang, maar Ida kan soms gezondheidsproblemen bij een koe al twee dagen eerder zien aankomen dan dat de boer het zelf kan zien. De boer kan daardoor eerder ingrijpen.”

Het volledige artikel kan hier worden gelezen.