Een nieuw hoofdstuk

Bles Dairies is een familiebedrijf met 200 melkkoeien, bedrijfsleider Daniel Metzlar en zijn vrouw Ellen regelen de dagelijkse gang van zaken. De start van dit nieuwe hoofdstuk was eenvoudig en efficient. Ons team van technisch deskundigen bezocht Bles Dairies en installeerde alle noodzakelijke data toegangspunten, het basisstation en de eenvoudige “click-fit” sensoren om de hals van de koeien. De eerste resultaten kwamen in 2 tot 3 weken binnen en waren de basis voor adviezen in de dagelijkse operationele activiteiten. Toen Ida doorging met het verzamelen van data, werden de attenties ongelooflijk nuttig. “In het begin leken de inzichten vrij standaard, maar toen Ida steeds meer data verzamelde, werden de inzichten erg interessant. Het is iets dat boeren werkelijk kunnen benutten in hun dagelijkse werk op de boerderij”, zegt Daniel Metzlar.

Inzichten in herkauwgedrag en gezondheid

Als een koe problemen heeft met herkauwactiviteit, kan dat een signaal zijn voor een veel groter probleem en zoals Daniel oordeelt,

“Je kunt het vrij snel detecteren met de app. Als de koe een probleem heeft, verandert haar gedrag. Ida ziet het eerder dan wij het zelf kunnen zien.”

Ida meet hoeveel de koe herkauwt en ook andere gedragingen en gebruikt die informatie om te berekenen of die koe wel of niet een probleem ontwikkelt. Dit vertaalt zich naar inzicht voor de boer, zodat het problem aangepakt kan worden voordat het ernstig wordt. Dit alleen al verbetert de efficiëntie van de bedrijfsvoering, omdat het bespaart op dierenarts- en medicijnkosten.

Als een koe ziek wordt, is het in het algemeen nodig dat u haar behandelt met medicijnen en is het meer dan aannemelijk dat u de dierenarts belt. De kosten van dierenarts en de medicijnen kunnen oplopen tot een paar honderd euro en de bedrijfsleider van Bles Dairies zegt daarover:

“Met Ida kun je dit voorkomen, Ida zorgt ervoor dat we onze koeien minder antibiotica geven en ze houdt de dieren gezond.”

24 uur per etmaal een bedrijfsleider

In een interview met Daniel, zegt hij het in eenvoudige bewoordingen. “Weet je wat het is, je bent niet 24 uur per etmaal in de stal. Ida houdt wel elke minuut van de dag en nacht elke koe in de gaten. Als ik ‘s ochtends op sta, heb ik al attenties welke koeien ik moet controleren. Je kunt actie ondernemen voordat we fysieke problemen zelf kunnen zien. Voor mij is dat het grote voordeel van Ida.”

Ida acteert als een extra paar ogen in de stal en op deze manier kunnen Daniel en zijn vrouw meer ontspannen zijn als ze niet fysiek aanwezig zijn op het bedrijf.

Tijd met de familie

Zoals elk beroep, neemt het runnen van een melkveebedrijf ook veel tijd in beslag en dat gaat ten koste van tijd doorbrengen met familie en vrienden. Voor melkveehouders is dat niet anders of zoals Daniel het heeft verwoord: “als er problemen zijn, moet je veel tijd besteden aan de koeien om het problem op te lossen. Als de koeien gezond blijven heeft u meer tijd om thuis te zijn bij uw familie. U heeft meer tijd voor uzelf. Op die manier, bespaart Ida tijd.”

Terwijl veel mensen denken dat een agrarisch bedrijf runnen geen technisch hoogstaande industrie is, kunnen zij er niet veel verder naast zitten. De landbouw is juist booming met technologische ontwikkelingen, dat zal leiden tot een AgirTech nichesector. Daniel Metzlar verklaart hierover het volgende,

“Ik ben enthousiast over Ida en beveel het andere boeren zeker aan. Alle informatie wordt gepresenteerd op een eenvoudige manier en iedereen kan ermee werken. Het is een prachtig stuk techniek.”

Het verstevigt de visie van Connecterra die ze voortdurend nastreeft: de kracht van kunstmatige intelligentie gebruiken om een meer duurzaam landbouwsysteem te creëeren.Back to 'All stories'