Ida transformeert tochtdetectie op Keniaanse boerderij

Keniaanse melkveehouder optransformeert tochtdetectie met IDA

Ida – de assistent voor melkveehouders die helpt het bedrijf productiever te runnen, wordt momenteel getest op een aantal melkveebedrijven in Kenia. Zo ook op het bedrijf van Dhr. Nyachiro. Sinds het gebruik van Ida heeft hij al een aantal slagen kunnen maken in gebieden zoals diergezondheid en tochtdetectie.

Zuivel is een strategische pijler in Afrika in het verminderen van armoede. De ontwikkeling van de zuivelsector zorgt voor het bestrijden van ondervoeding en verhoogt het inkomen van kleinschalige boeren. Connecterra en Bles Dairies East Africa hebben daarom de krachten gebundeld en werken samen met Afrikaanse boeren om de zuivelsector verder te helpen ontwikkelen. Dit gebeurt via een proefproject met Connecterra’s product Ida – een sensor platform dat helpt de boer beter te boeren.

Het melkveebedrijf Bensoy El Shaddai ligt in Eldoret Town in Kenia, en is een van de boerderijen die meedoet met het project. Bensoy El Shaddai is een gemengd bedrijf dat tuinbouw, pluimvee en zuivel combineert. De boerderij is de afgelopen vijf jaar gestaag gegroeid en heeft nu 50 koeien in totaal. Het grootste gedeelte van de melk wordt verkocht aan de omliggende gemeenschap en de rest wordt rechtstreeks aan een verwerker geleverd. De gemeenschap profiteert ook van de verse groenten en eieren die direct vanaf het erf worden verkocht. De boerderij heeft 10 werknemers in vaste dienst, exclusief personeel dat wordt ingezet tijdens piekmomenten.

Bedrijfsgegevens 

  • Aantal koeien: 50
  • Koeien in lactatie: 46
  • Vaarzen: 18
  • Jongvee: 32
  • Gemiddelde melkproductie per koe / dag: 15-20 liter
  • Totale melkproductie per jaar: 250.000 liter
  • Gemiddelde aantal inseminaties / koe: 2,3

De koeien van een afstand in de gaten houden

De eigenaar van het bedrijf, de heer Jones Nyachiro is erg verheugd om deel te nemen aan het project en is enthousiast dat Ida hem kan helpen met de uitdagingen die hij heeft op zijn bedrijf. Zowel hijzelf als zijn vrouw hebben een baan naast het boerenbedrijf, wat betekent dat ze niet beschikbaar zijn om de boerderij dagelijks te runnen. Hoewel ze een bedrijfsleider hebben aangenomen worden sommige kritische inzichten niet altijd op tijd opgemerkt. Sinds Ida op de boerderij is geïnstalleerd, is een aanzienlijke verbetering van het management en de monitoring van het personeel bereikt. Ida stelt Nyachiro en zijn vrouw in staat om hun koeien op afstand in het oog te houden. Door gebruik te maken van de inzichten die Ida de boeren geeft, kunnen ze beter voorspellen wat er aan de hand is met de dieren en welke dieren extra aandacht nodig hebben. Ida helpt hen ook om direct met medewerkers van het bedrijf te werken om – samen – bepaalde gebieden, zoals jongvee, te verbeteren.

Effect van nieuwe stal monitoren

De installatie van het Ida-systeem viel samen met de voltooiing van een nieuwe stal, dat plaats biedt aan totaal 117 stuks melkvee. Met de functionaliteit binnen het platform, genaamd “Vraag het Ida”, konden ze nu ook de impact van de nieuwe stal meten in relatie tot het gedrag van de koeien. Deze nieuwe functionaliteit betekent dat boeren letterlijk aan het systeem kunnen vragen om een ​​wijziging in het bedrijfsmanagement te volgen of om te vragen of ze het juiste hebben gedaan toen ze een wijziging doorvoerden. In dit geval ging het om een verandering in huisvesting. Het kunnen meten van de impact van dergelijke veranderingen geeft de boer de mogelijkheid om effectieve aanpassingen te maken, die op hun beurt leiden tot een verbeterd economisch bedrijfsresultaat.

Nauwkeurige tochtdetectie, verbeterde gezondheid

Volgens de werknemers op de boerderij is Ida van cruciaal belang geweest bij het bewaken van gezondheidsproblemen en tochtdetectie. Verschillende koeien die voor langere tijd niet waren geïnsemineerd, werden tochtig, werden opgemerkt met Ida en vervolgens succesvol geïnsemineerd. Volgens dhr. Nyachiro is alleen dit al genoeg reden om Ida aan te schaffen. Bovendien kan het eerder opsporen van gezondheidsproblemen ook veel geld besparen. Vooral in het geval van dit bedrijf dat redelijk veel geld bestede aan de veearts. Ida heeft geholpen gezondheidsproblemen te identificeren voordat ze acuut werden. Dit betekent dat de boer eerder kan ingrijpen en zorgen dat het dier niet klinisch ziek wordt en medicijnen nodig heeft. Hierdoor kunnen de kosten voor de veearts gereduceerd worden en kunnen de koeien langeer doorgemolken worden. Dit leidt tot gezondere koeien en verhoogde melkproductie.

Ida: snelle opsporing van gedrag koe

“Ida combineert sensor-technologie met machine learning en continue analyse van gegevens in de cloud. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie “, zegt Leonie Gorter, Sales Director bij Connecterra. In de eerste week na de implementatie van de sensoren maakt het Ida-systeem gebruik van de analyse van koebewegingen om kuddepatronen te ontdekken en inzichten te geven wanneer afwijkingen in het gedrag van koeien worden gesignaleerd. Het is een zelflerend systeem, gebaseerd op machine learning en feedback van de melkveehouder. Het systeem leert wat normaal gedrag, afwijkend gedrag en gemiddeld gedrag is. Wanneer het gedrag van de koe verandert, informeert de melkveehouder het systeem als er iets niet klopt en welke koe(ien) betrokken zijn. De boer geeft feedback aan het systeem om welke problemen het ging, zoals kreupelheid, metritis, melkziekte, mastitis of een lebmaagdraaiing. Ida leert wat er op de boerderij gebeurt en het systeem helpt de boer om de efficiëntie van de melkveebedrijf te verhogen”. Ik wil graag meer weten over Ida.