Notificatie niet-cyclische koeien

Nieuwe functie IDA: Notificatie niet-cyclische koeien
Niet alle koeien laten na het afkalven opnieuw tochtigheid zien binnen de verwachte 36 dagen. Met de nieuwe functie, veehouders die Ida gebruiken krijgen daarom vanaf nu een notificatie van deze zogenoemde niet-cyclische koeien. 

Naast diergezondheid, is vruchtbaarheid één van de belangrijkste aspecten die de productiviteit en rendabiliteit van een melkveebedrijf beïnvloeden. Voor een efficient en productiviteit bedrijf is het daarom belangrijk dat de koeien één keer per jaar afkalven. 

Wanneer een vaars of koe een normale cyclus heeft en springgedrag of ander typisch tochtgedrag vertoont kun je er vanuit gaan dat deze koeien cyclisch zijn. Dit betekent dat de eerste tocht na het afkalven na ongeveer 36 dagen of eerder te zien moet zijn. Het kan ook wat langer duren. Dit kan verschillende redenen hebben. Om deze koeien goed in beeld te blijven houden, toont Ida deze koeien via een notificatie in de app.

De notificatie wordt aangemaakt wanneer een koe tocht laat zien vanaf 40 dagen na het afkalven. Met deze nieuwe functie in de app helpt Ida de veehouder om actief actie te ondernemen om deze niet-cyclische koeien snel weer op de rit te krijgen waardoor de impact op het afkalfpatroon en het algehele bedrijfsresultaat geminimaliseerd wordt. 

Nog geen Ida-gebruiker? Vraag een gratis demo aan.