‘Seregon Farm’: Trotse Ida gebruiker in Kenia

Seregon Farm: Trotse IDA gebruiker in Kenia

Het melkveebedrijf met 60 koeien van dhr. Shollei doet mee om Ida te testen in Kenia. Het systeem geeft hem een extra paar ogen op het bedrijf. 

Seregon Farm, het bedrijf van dhr. Sam Shollei, is 130 hectare groot en ligt op 27 kilometer van Eldoret Town in Kenia. Shollei begon met het boerenbedrijf in 2013 met tien gekruiste koeien en produceerde in totaal rond de 150 liter melk per dag. In de afgelopen jaren is de boerderij gegroeid tot een koppel van 60 koeien, plus vaarzen en jongvee, die per jaar samen rond de 295.000 liter produceren. De boerderij heeft een mix aan rassen: Holstein, HF, Jersey en Brown Swiss. Seregon Farm heeft momenteel negen vaste medewerkers en is een van de drie boerderijen waar Ida in Kenia wordt getest door Connecterra, de ontwikkelaar van Ida en Bles Dairies East Africa

De koeien beter begrijpen

Dhr. Fred Korir houdt toezicht op de boerderij namens eigenaar van het bedrijf. Korir is blij met Ida op de boerderij, omdat het slimme systeem de boer helpt om de koeien beter te leren begrijpen. Hierdoor zijn er een aantal problemen succesvol opgelost. Ida heeft de boeren bijvoorbeeld op een gebruiksvriendelijke manier laten zien dat bepaalde bedrijfsveranderingen tot betere resultaten hebben geleid. Een voorbeeld is hiervan is het positieve effect op de herkauwtijd nadat het rantsoen was aangepast wat betreft structuur en hoeveelheid krachtvoer. Deze aanpassingen leiden weer tot gezondere en productievere koeien.

Bedrijfsgegevens 

  • Aantal koeien: 60
  • Koeien in lactatie: 45
  • Vaarzen: 35
  • Jongvee: 22
  • Gemiddelde melkproductie per koe / dag: 17-21 liter
  • Totale melkproductie per jaar: 295.000 liter
  • Gemiddelde aantal inseminaties / koe: 1,4

Direct ter zaken komen met bedrijfsleider

Een groot voordeel van Ida is dat het systeem fungeert als een assistent, ofwel, een extra set ogen op het bedrijf. De technologie van Ida kan zaken oppikken die mensen niet kunnen zien. Dit maakt het toezicht op de boerderij, bijvoorbeeld als de eigenaar ervan niet constant aanwezig kan zijn, een stuk eenvoudiger. De heer Korir zegt dat Ida het mogelijk maakt om nog een paar uur per dag op de boerderij aanwezig te zijn. En wanneer hij de boerderij bezoekt, is het ook een effectiever bezoek, omdat hij met de bedrijfsleider direct ter zake kan komen en de probleemgebieden kan bespreken met behulp van de inzichten en analyses die Ida geeft. De melkveehouder is ook blij dat hij zelf informatie over de koeien kan verzamelen, zonder dat hij zijn werknemers de hele tijd om deze informatie hoeft te vragen.

Afwijkend gedrag koe sneller herkennen 

Mevr. Winny Chebii is de dierenarts op de boerderij en juicht Ida toe omdat het systeem tochtdetectie en vroege signalen van mogelijke ziektes of andere problemen kan herkennen. Ida gaf bijvoorbeeld een melding dat een koe vast kwam te zitten in een ligbox, omdat Ida het gedrag volgt en zag dat de koe al een lange tijd niet was opgestaan. Dit zou iemand van het personeel niet kunnen opmerken waardoor de koe zichzelf had kunnen verwonden en lange tijd geen toegang had gehad tot voer en water. Chebii is ook verantwoordelijk voor de inseminaties bij de koeien. Met Ida merkte ze dat het aantal tochtdetecties was toegenomen. Vooral voor de ‘probleemkoeien’ die moeilijk symptomen van toch laten zien, werden door Ida opgespoord. Seregon Farm maakt ook gebruik van de functie “Vraag het Ida” om het effect van veranderingen in het management te volgen. Op deze boerderij werd aangetoond dat de koeien overdag niet veel lagen. Bij inspectie zagen ze dat het boxmateriaal stukjes steen bevatte. Dat is duidelijk niet erg aantrekkelijk om op te liggen voor de koeien, waarna de boer besloot om het boxmateriaal aan te passen. Ida laat vervolgens zien dat een aanpassing als deze succesvol is. 

Ida leert elke dag

“Ida combineert sensor-technologie met machine learning en continue analyse van gegevens in de cloud. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie “, zegt Leonie Gorter, Sales Director bij Connecterra. In de eerste week na de implementatie van de sensoren maakt het Ida-systeem gebruik van de analyse van koebewegingen om kuddepatronen te ontdekken en inzichten te geven wanneer afwijkingen in het gedrag van koeien worden gesignaleerd. Het is een zelflerend systeem, gebaseerd op machine learning en feedback van de melkveehouder. Het systeem leert wat normaal gedrag, afwijkend gedrag en gemiddeld gedrag is. Wanneer het gedrag van de koe verandert, informeert de melkveehouder het systeem als er iets niet klopt en welke koe(ien) betrokken zijn. De boer geeft feedback aan het systeem om welke problemen het ging, zoals kreupelheid, metritis, melkziekte, mastitis of een lebmaagdraaiing. Ida leert wat er op de boerderij gebeurt en het systeem helpt de boer om de efficiëntie van de melkveebedrijf te verhogen”. Ik wil graag meer weten over Ida.