Smart Farming: kan het duurzamer met precisielandbouw?

Smart Farming: kan het duurzamer met precisielandbouw?

In een artikel op de website van Capterra wordt Ida genoemd als een van de Smart Farming oplossingen om de bedrijfsvoering te optimaliseren en verder te verduurzamen.

Boeren staan voor een uitdagend scenario. De landbouw en veeteelt moeten verduurzamen of verdwijnen. Kosten voor personeel, brandstof en grondstoffen stijgen, terwijl de vraag naar meer en kwalitatief hoogwaardig voedsel in combinatie met een minimale milieubelasting toeneemt. Dit vraagt om een slimme aanpak. Met Smart Farming en precisielandbouw zouden boerenbedrijven hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en verder kunnen verduurzamen.

Wat is nodig voor Smart Farming?

 • Plaatsbepalingstechnologie (GPS)
 • GEO-statistiek
 • Internet (5G)
 • Internet of the Things (IoT)
 • Robotisering
 • Kunstmatige Intelligentie (AI)
 • Smartphone, desktop of tablet
 • Autonome voertuigen
 • Sensoren en drones
 • Bedrijfsmanagementsystemen.

  Capterra benoemt in het artikel ook Ida, de kunstmatige intelligentie die de melkveehouder helpt om een beter bedrijf te runnen.

  IDA is een digitale assistent voor melkveehouders en ontwikkeld door het Nederlandse agtech-bedrijf Connecterra. Ida maakt gebruikt van een neksensor die het gedrag van de koe meet en koppelt deze data met bestaande gegevens uit o.a. het bedrijfsmanagementprogramma. Met behulp van kunstmatige intelligentie en feedback van de veehouder wordt de data vervolgens omgezet in waardevolle en nauwkeurige adviezen rondom tocht, gezondheid, afkalven en bedrijfsprocessen. Deze worden getoond in een gebruiksvriendelijke app op de telefoon.

Het volledige artikel lees je hier.