Voerstrategie verbeterd met Ida op Illula Farm in Kenia

Tochtdetectie en gezondheidsinzichten met Ida op Illula Farm in Kenya
Illula Farm is een middelgroot melkveebedrijf in Eldoret, Kenia. Het bedrijf groeide uit van 38 koeien in 2014 tot 58 koeien nu. Het bedrijf heeft momenteel rond de zeven mensen in dienst voor het zuivelgedeelte en nog eens tien mensen voor het tuinbouwgedeelte. Wij namen een kijkje op het bedrijf. 

Zuivel is een strategische pijler in Afrika in het verminderen van armoede. De ontwikkeling van de zuivelsector zorgt voor het bestrijden van ondervoeding en verhoogt het inkomen van kleinschalige boeren. Connecterra en Bles Dairies East Africa hebben daarom de krachten gebundeld en werken samen met Afrikaanse boeren om de zuivelsector verder te helpen ontwikkelen. Dit gebeurt via een proefproject met Connecterra’s product Ida – een sensor platform dat helpt de boer beter te boeren.

Praktische inzichten

Dhr. John Magut is de manager van het Illula Farm. Zijn interesse en enthousiasme om nieuwe technologie op de boerderij toe te passen maakte hem tot een van de Ida pionieren in Kenia. En niet zonder succes. De implementatie van Ida was een echte eye-opener voor hem, omdat hij meteen de slimme manier zag waarop Ida het gedrag van zijn koeien meet. De praktische inzichten die Ida toont op de app aan de boer betekende voor hem een andere manier van het managen, in vergelijking tot het nemen van beslissingen op basis van onderbuikgevoel en ervaring alleen. Tijdens de installatie van Ida was de Magut gefascineerd dat een Ida-technicus, dat het bedrijf niet kent, hem wel exact kon vertellen wat er op de boerderij gebeurt, op basis van de inzichten die Ida geeft. Het aantal voersessies per koe wordt bijvoorbeeld weergegeven. Net als veel melkveehouders in Kenia, had Magut moeite om de melkproductie van zijn kudde te verbeteren, mede door het niet voorhanden hebben van hoogwaardig voer en de mogelijkheden om de genetica te verbeteren en in het algehele management te intensiveren. Door Ida in te zetten zag Magut in de laatste drie maanden van 2018 een sterke toename van de melkproductie.

Bedrijfsgegevens 

  • Aantal koeien: 58
  • Koeien in lactatie: 45
  • Vaarzen: 30
  • Jongvee: 18
  • Gemiddelde melkproductie per koe / dag: 14-17 liter
  • Totale melkproductie per jaar: 235.000 liter
  • Gemiddelde aantal inseminaties / koe: 1,4

Ida showed that the cows ate less during this period, this is because they did not have access to quality feeds. In addition, Mr. Magut felt that the supervision of the workers was made easier because the activity graphs can show when specific activities such as feeding time occur. Therefore, he is able to tell if the cows are fed at the right time. The intelligent information and actionable insights provided by Ida also help him discuss issues with the workers based on real facts causing the workers to become more accountable.

Direct effect van wijzigen voerrantsoen

Door de “Vraag het Ida” – functie te gebruiken (het systeem letterlijk vragen om een ​​verandering te volgen of vragen of ze het juist hebben gehandeld toen ze een wijziging aanbrachten), realiseerde de boer dat er problemen waren met het rantsoen. Ida maakte het mogelijk om de reacties van elke individuele koe op de veranderingen in het dieet, zoals herkauwen en eetpatronen, te volgen. Aanvankelijk kregen de koeien nooit genoeg voer binnen omdat ze een paar uur per dag uit de stal werden gelaten. Ida liet zien dat de koeien in deze periode minder aten, dit omdat ze geen toegang hadden tot het hoogwaardige voer. Bovendien vond Magut Ida zeer waardevol voor de communicatie met zijn medewerkers. Door het samen bespreken van de Ida inzichten .   kunnen laten zien wanneer specifieke activiteiten zoals de voedertijd plaatsvinden. Daarom kan hij zien of de koeien op het juiste moment worden gevoerd. De intelligente informatie en bruikbare inzichten van Ida helpen hem ook om problemen met de werknemers te bespreken op basis van echte feiten waardoor de werknemers meer verantwoordelijk worden.

Tochtdetectie en gezondheidsinzichten

De veemanager op Illula Farm Dhr. Josphat Kipkogei, is zeer tevreden met de nauwkeurige tochtdetectie en tijdige gezondheidswaarschuwingen die Ida geeft. Een moment dat hem opviel, was dat Ida een geval van melkziekte voorspelde voordat de koe merkbaar ziek werd. Ida gaf een waarschuwing dat Koe 76 minder actief was, minder at en herkauwde. De koe had onlangs gekalfd en begon ziek te worden. Dankzij een tijdig alarm van Ida, kon de veehouder de koe snel behandelen en erger voorkomen. Dit was de kortste periode dat een koe symptomen van melkziekte liet zien.

Waar Ida ook resultaten laat zien is op het gebied van tochtdetectie, een van de grootste problemen op de Illula Farm. In de meeste gevallen gaf Ida tocht-alerts voordat de werknemers fysieke symptomen konden zien aan het dier. Ida helpt de medewerkers ook in het juist rapporteren van alle tochtmeldingen. Dit geeft een beter en totaler inzicht in de status van de kudde en kan adequaat worden gehandeld en geïnsemineerd. Deze juiste rapportage van tochtige koeien heeft geleid tot het verbeteren van de inseminatiesnelheid en afkalftijd. Kipkogei controleert de Ida app op zijn telefoon regelmatig voor nieuwe inzichten over de koeien. 

Ida: koppelpatronen ontdekken

“Ida combineert sensor-technologie met machine learning en continue analyse van gegevens in de cloud. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie “, zegt Leonie Gorter, Sales Director bij Connecterra. In de eerste week na de implementatie van de sensoren maakt het Ida-systeem gebruik van de analyse van koebewegingen om koppelpatronen te ontdekken en inzichten te geven wanneer afwijkingen in het gedrag van koeien worden gesignaleerd. Het is een zelflerend systeem, gebaseerd op machine learning en feedback van de melkveehouder. Het systeem leert wat normaal gedrag, afwijkend gedrag en gemiddeld gedrag is. Wanneer het gedrag van de koe verandert, informeert de melkveehouder het systeem als er iets niet klopt en welke koe(ien) betrokken zijn. De boer geeft feedback aan het systeem om welke problemen het ging, zoals kreupelheid, metritis, melkziekte, mastitis of een lebmaagdraaiing. Ida leert wat er op de boerderij gebeurt en het systeem helpt de boer om de efficiëntie van de melkveebedrijf te verhogen”. Ik wil graag meer weten over Ida.